Gemensamma lösningar för energieffektivitet

Publicerad: 2017-12-22

Interreg Europe-projekt som EMPOWER främjar samarbete kring en gemensam fråga och finna styrka i att både ge och få erfarenheter från andra.  En av många utmaningar i världen idag är att minska energianvändningen och därmed koldioxidutsläppen från byggnader och att finna sätt att finansiera åtgärderna. Nio europeiska regioner söker efter lösningar på detta. Styrkan består i att samla kunskaper och erfarenheter för att finna lösningar som vi gemensamt kan dra nytta av. 

 

Inom projektet EMPOWER samverkar nio europeiska regioner och utforskar möjligheter inom ny teknik för övervakning av energianvändning/styrning och främjande av bättre energiförvaltning i byggnader. Vi tittar också på innovativa, hållbara sätt att finansiera projekten. Under hösten 2017 arrangerades ett möte i Frankrike. Där diskuterades en gemensam katalog med goda exempel dit det under vintern 2017-2018 kommer ordnas studiebesök. Dessa består av bra lösningar inom energiövervakning och nya sätt att finansiera projekt.

 

EMPOWER är ett interregionalt projekt som startade januari 2017 och som löper över fem års tid. Projektet syftar till att minska koldioxidutsläpp genom effektivare förvaltning med dynamisk kontroll på energianvändningen i byggnader, med särskilt fokus på innovativa finansieringsmetoder. I projektet deltar 9 partner från Irland, Slovenien, Portugal, Italien, Frankrike, Sverige, Polen, Tyskland and Spanien. Projektet är beviljat 1,9 miljoner Euro via  Interreg Europe-programmet, genom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 


För mer information om EMPOWER, läs här www.interregeurope.eu/empower
Läs senaste nyhetsbrevet


Kontaktperson 
Lena Eckerberg

                                                                                                                               Lena.eckerberg@energikontorsydost.se