Gratis broschyr med energisparråd för hushåll

Publicerad: 2022-10-31

För många hushåll kommer det att bli svårt att få ihop ekonomin om prognoserna för vinterns elpriser skulle bli verklighet och oron är stor i många hem.  Vi på Energikontoren Sverige, som utgörs av alla 16 regionala energikontor, har tagit fram en broschyr riktad till hushåll med råd och information hur man själv kan minska sin energianvändning. 

 

Råden som ges i broschyren gäller främst snabba insatser i hemmet som de allra flesta kan genomföra själva och många av insatserna fungerar lika väl på en idrottsförening eller i köket på företaget.

 

Ladda ner broschyren Spara energi hemma - Mäta, täta, släck och stäng.

Alla kommuner och kommunala bolag får fritt sprida broschyren!
Kontakta Hanna Everling eller Johanna Wallin ifall ni vill ta del av tryckfilen och separata illustrationer att använda i sociala medier m.m 

 

 

Mer stöd - ta hjälp av din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri, opartisk och lokalt anpassad service från din kommun. Rådgivningen är till för privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar. Här kan du söka efter energi- och klimatrådgivningen i kommunen där du bor. Hittar du inte din kommuns energi- och klimatrådgivare i listan, ring kommunens växel eller besök kommunens webbplats.

 

Just nu är det många som kontaktar kommunernas energi- och klimatrådgivning, därför kan det dröja innan du får svar.  Hjälp under tiden:

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet