Historiskt beslut - Energikontor Sydost öppnar för medlemmar i Skåne!

Publicerad: 2022-05-03

På Föreningen Energikontor Sydosts årsstämma 29 april 2022 fattades ett historiskt beslut: ny finansieringsmodell och möjlighet till 34 nya medlemmar.


”Södra Sverige är särskilt drabbat av höga energipriser och kapacitetsbrist. Vårt gemensamma energikontor kommer bidra till lägre kostnader för hushåll, företag och skattebetalarna i ett mer hållbart energisystem. Tillsammans med Skåne samlar vi kompetens och kraft”. säger Oliver Rosengren (M), ordförande för Energikontor Sydost.

På årsstämman 29 april 2022 togs det historiska beslutet att erbjuda kommunerna i Skåne och Region Skåne att bli medlemmar i Föreningen Energikontor Sydost. I samband med möjligheten att bli 58 kommuner och fyra regioner, införlivas också Energikontoret Skåne i ett gemensamt stort bolag med bred kompetens inom energi och klimatfrågor.

"Sammanslagningen av våra energikontor kommer skapa stort värde för alla medlemmar, inte minst för våra 33 skånska kommuner som nu ges möjlighet att bli en del av Sveriges största energikontor," säger Patric Åberg (M), ordförande för Skånes Kommuner.

 

Christel Liljegren är vd för Energikontor Sydost.
Vi är glada för att välkomna Energikontoret Skånes medarbetare in i vår gemenskap och att vi tillsammans ska jobba för att alla våra ägare och andra aktörer i syd ökar takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Tillsammans ska vi nu påbörja en resa som ska ta ett rejält avstamp vid årsskiftet” säger Christel.

 

Avgifterna för befintliga medlemmar sänks samtidigt som basfinansieringen ökar när fler kommer till, vilket förväntas leda till att mer resurser kan avsättas för strategiska utvecklingsfrågor. En arbetsgrupp mellan Energikontor Sydost och Skånes kommuner fortsätter arbetet till årsskiftet med former och prioriteringar för arbetet i föreningen och bolaget.
 

För mer information, kontakta

Oliver Rosengren 073-372 32 76 Oliver.Rosengren@vaxjo.se

Christel Liljegren 0706-208 308, Christel.liljegren@energikontorsydost.se