Klimatsamverkan Blekinge besökte Södra Cell

Publicerad: 2016-02-25

Samverkansforumet Klimatsamverkan Blekinge, som leds av Länsstyrelsen, Region Blekinge och Energikontor Sydost, har med inspiration från Hagainitiativet börjat satsa på ”hemma-hos-möten” för att ge styrgruppens näringslivsrepresentanter möjligheten att få visa upp sitt klimat- och energiarbete. 

Beredningsgruppens första planerade möte genomfördes 19 februari på Södra Cell i Mörrum där Länsstyrelsen inledningsvis informerade om Blekinges potential till att bli självförsörjande på förnybar energi. Södra Cells energisamordnare presenterade därefter hur de på Mörrums bruk arbetar med energifrågor. Efter informationen fick alla deltagare gå med på en rundvandring på anläggningen för att sedan avsluta med ett styrgruppsmöte och gemensam lunch. 

 

                                                                            Foto: Ola Åkeborn

 

För mer information om Klimatsamverkan Blekinge, gå in på Länsstyrelsens hemsida