Kommunal Samordnad Varudistribution - nytt beviljat projekt

Publicerad: 2016-07-14

KoSaVa, Kommunal Samordnad Varudistribution, är ett nytt beviljat projekt som startar i höst. Projektet fokuserar på att reducera koldioxidutsläpp och minska antalet körda kilometer genom att samordna varuleveranser i några av Blekinges och Skånes kommuner. 

 

Det nya beviljade projektet Kommunal Samordnad Varudistribution, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge län samt deltagande kommuner, ska leda till ett minskat koldioxidutsläpp genom samordning av varudistributionen i kommuner i västra Blekinge och i Bromölla kommun

 

En samordnad varudistribution innebär att varorna levereras till en distributionscentral där varorna sampackas och sedan körs ut till enheterna genom en förutbestämd transportslinga, istället för att olika transportörer levererar till varje enhet. På så sätt kan antalet körda kilometer och koldioxidutsläpp minskas, samt bidra till ett effektivare godsflöde och godsmottagning. Det finns även andra fördelar med konceptet såsom säkrare trafikmiljö kring offentliga byggnader och i vissa fall även ökad konkurrenskraft för mindre lokala företagare, t.ex. livsmedelsproducenter, genom att en distributionscentral eliminerar ”kravet” på distributionskapacitet.

 

Projektet KoSaVa kommer att starta i höst och pågå fram till 2019. 

 

Läs BLTs artikel om projektet här

 

För mer information, kontakta

       

      

Fredrik Mårdh               Anna Månsson

Projektledare                Projektledare

Tel: 0709-21 60 50       Tel: 073-415 45 42