Lastcykeln som transportsätt i kommunala förvaltningar, en möjlighet till förändring mot fossilfrihet

Publicerad: 2020-02-19

Kan el-assisterade lastcyklar vara ett alternativ till servicebilar i kommunal tjänst? Svar ja! Hur det kan gå till fick man lära sig när Energikontor Sydost höll ett seminarie på temat lastcyklar i Kalmar den 13:e februari.

 

Ett tjugotal deltagare från kommuner-, länsstyrelse och region samlades på Länsmuséet i Kalmar för lära sig mera om hur man kan påverka beteende och möjliggöra för kommuner att ställa om med hjälp av lastcyklar.  Deltagarna fick ta del av ett gediget program av föreläsare.

 

Först ut var Bertil Ahlin som har ett förflutet som miljösamordnare i Hammarö kommun men som numera är delägare i Bulten Bike, ett kooperativ i Värmland som levererar lastcyklar och hjälper kommuner att hitta rätt lösningar gällande transportcyklar. Bertil visade med ord och bild hur lastcyklar på en mängd olika sätt kan bidra med funktionella hållbara transporter. Exempelvis för städ- och skötsel av park- och grönytor, att kunna ersätta bilar som servicefordon för t ex. fastighetstekniker, kart- och mätingenjörer eller till resor med förskolebarn.
 

Bertil som tidigare arbetat med upphandling av lastcyklar för både Karlstad och Hammarö betonade vikten av att tidigt involvera personalen i planerna när man vill satsa på lastcyklar. Som exempel tog han upp när Hammarö kommun skulle köpa in lastcyklar till förskoleverksamheten där de som skulle använda cyklarna tidigt i processen fick vara med och ha synpunkter på till exempel lastkapacitet.

– Vi har också en stark ”bilnorm” i våra kommuner och det gäller att inse att vi inte kan förändra över en natt, men lastcyklarna kommer definitivt att bli fler i kommunal användning framöver. Börja i de förvaltningar där ni hittar personer som är intresserade och villiga att testa, jobba därefter utåt i cirklar.  

– Ökad cykling och lastcykling ställer också krav på kommunerna att i sin gatuplanering ta hänsyn till cykelinfrastrukturen.

Två viktiga budskap som Bertil Ahlin levererade till åhörarna.

 

Åsa Garp, energi- och miljöstrateg på Lessebo kommun, berättade på temat hur man bäst sammanställer information för politikerna i en kommun för att ha bra beslutsunderlag när man skall upphandla lastcyklar. Genom satsningen Res grönt i Gröna Kronoberg fick kommunen låna två lastcyklar för att utvärdera hur det skulle kunna fungera i deras förskoleverksamhet. Åsa betonade vikten av att se till att ha ett brett och heltäckande underlag att presentera för politikerna och att se till att pengar till inköp sätts av utöver den vanliga budgeten till förskolorna, så att inköpen inte försämrar den vanliga verksamheten.

 

Per-Åke Andersson projektledare på Energikontor Sydost för projektet ”Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg”, berättade om hur man hittills nått ut till 45 000 personer i Kronoberg och genomfört en resvaneundersökning, hur man reser till och från arbete och i tjänsten. I projektet köpte man in 35 elcyklar som man kunnat låna om man deltar i undersökningen. Man kör olika provgrupper och man är nu inne på den nionde gruppen som för närvarande testar elcyklar inom projektet.

– Fler och fler vill prova lastcyklar så vi håller på just nu att hyra in fler lastcyklar för att kunna erbjuda testgrupperna att prova lastcyklar, vi ser nu att Tingsryd och Lessebo som en följd av projektet köper in lastcyklar vilket är mycket glädjande.

 

Anders Nilsson, branch manager på transportföretaget DB Schenker i Linköping, berättade om ett försök i Linköping där man använder en speciell typ av lastcykel för distribution av små paket i en central stadsdel. Man ser stora möjligheter i detta och hittills har försöket visat sig väldigt effektivt och man är nu nära att helt kunna ersätta en paketbil med dessa paketcyklar. Till detta försök har man rekryterat in ”cykel-piloter” som redan i rekryteringsfasen visat intresse för att cykla ut med paket.

– Inspirationen kommer delvis från Schenker i Oslo som har som mål att ha helt fossilfri distribution i centrala Oslo under 2020, säger Anders Nilsson som ser stora möjligheter att inom kort kunna ersätta paketbilar fullt ut på detta sätt.

 

Sista timmen fick deltagarna lyssna till Ida Lemoine, VD på Beteendelabbet. Beteendelabbet är Sveriges första beteendebyrå och är experter på att förstå och förändra människors beteenden. Ida pratade om hur vi fattar beslut och vilka mänskliga ”tankefällor” som vi ska se upp med när vi ska påverka beteenden inom och utanför organisationen. Genom några exempel fick hon deltagarna att få igång diskussioner om hur vi kan påverka beslut, så kallad ”nudging” till exempel att välja cykel i stället för bil. Som exempel visade hon på undersökningar som gjorts där man via praktiska försök kunnat påverka människor att använda cykelvägen.

– Kartlägg upplevelsen, vill ni att människor skall använda cykel, ge er ut och testa hur just den sträckan upplevs och känns, vad kan vi göra för att denna cykelsträckan ska upplevas mer positivt? Vägövergångar, säkerhet och användarvänlighet. 

Detta var ett av Idas budskap.

 

Seminariet arrangerades inom satsningen LASTA som pågår till hösten 2020 och som har som syfte att inspirera-, utbilda- och lyfta fram goda exempel på hur lastcyklar kan bli en viktig del av omställningen mot fossilfritt i våra kommunala transporter.

 

För mer information, kontakta Johanna Wallin eller Christel Liljegren