Malta tar vara på solenergin!

Publicerad: 2018-05-18

Tre personer från Blekinge åkte med Katrine Svensson från Energikontor Sydost på studiebesök till Malta för att titta på öns solenergianvändning och energieffektiviseringsarbete. 

 

När vi flög in över södra Malta var det slående hur många hus som har solceller eller solfångare på taken. Liksom här i Sverige har Malta bidrag till hushåll som vill installera solceller. Många husägare på Malta har tagit vara på den möjligheten! Behovet av el är framförallt stort under sommaren för att driva kylanläggningar med mera och då är det tacksamt att kunna producera sin egen el.

 

Vi besökte eco-island Gozo för att titta på en större installation av solceller på en Gozos administrativa byggnader. En gammal kulturbyggnad från riddartiden som har en större solcellsanläggning på taket. På Gozo har EU-bidrag från deras regionalfond använts för att installera 10 solcellsanläggningar på officiella byggnader. Nästa steg blir att även satsa mer på elfordon.

 

Vi besökte också den nya parlamentsbyggnaden i Valletta, som har en spännande arkitektur. Miljöfrågor var prioriterade när parlamentet skulle byggas. Därför gjordes satsningar på att använda naturmaterial, hög energieffektivitet och egen energiproduktion.
Under byggnaden finns gamla järnvägstunnlar som idag rymmer en stor geoenergianläggning med många borror. Geoenergin används för att kyla byggnaden under sommaren och för att värma under vintern. På taket finns också solceller för att producera el till den egna elkonsumtionen. Eftersom staden Valetta omfattas av världsarv finns det restriktioner mot att sätta solceller på fasaderna, men det går bra att använda taken. Det nya parlamentet var modernt, men arkitekten hade ändå lyckats få den energieffektiva byggnaden att smälta in på ett fint sätt med omgivande stadsmurar och gamla byggnader.

 

I samband med studiebesöken diskuterade vi också de aktionsplaner som projektdeltagarna ska ta fram. I samband med Energy week i Bryssel arrangeras också ett miniseminarium om projektet för utbyte mellan länderna.

 

Studiebesöket på Malta var en del av projektet Enerselves, som har fokus på att öka antalet byggnader med egen energiproduktion. Läs mer om Enerselves på https://www.interregeurope.eu/enerselves/

 

 

Katrine Svensson

Projektledare

 

Tel.073-508 85 29
katrine.svensson@energikontorsydost.se

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet