Mer förnybar energi i Kronoberg

Publicerad: 2019-08-05

Under första veckan i juli deltog Pierre Ståhl och Göran Gustavsson, Energikontor Sydost, på uppstartsmötet av ett nytt projekt i Lorient, Frankrike. Syftet med projektet är att minska vårt koldioxidavtryck genom att lära av andra . Fokus kommer ligga på att öka andelen lokalt producerad förnybar energi. 

 

Bilden visar en elfärja på floden Scorff i Lorient, FrankrikeI ett antal regioner i Europa kommer kommuner, energikontor, energibolag och universitet på olika sätt att arbeta mot en omställning  till en högre produktion av förnybar energi i projektet POTEnT. Genom ett internationellt utbyte av goda exempel ska man lära av varandra via ett ambitiöst utbildningsprogram som innefattar studiebesök, kunskapsutbyte och utbildningar. Dessutom syftar projektet till att stötta Kronobergs strategiska arbete för att bli ett PLUSENERGILÄN. 

 

I projektet deltar följande regioner och städer: 

Lorient – Aloen (Frankrike) 
Pamplona (Spanien) 
Parma (Italien) 
Stadtwerke Ettlingen (Tyskland) 

Milton-Keynes (Storbritannien) 

Tartu Regional Energy Agency (Estland) 

Ostrava (Tjeckien) 

Erasmus University (Nederländerna) 
Energikontor Sydost 

Eldriven färja i Lorient, Frankrike.