Miljökloka kontor i P4 Kronoberg

Publicerad: 2016-02-04

”Miljökloka kontor – Stoppa onödan!” är en energisparkampanj som riktar in sig på offentlig sektor. Från mars 2016 och ett år framåt jobbar de anställda på ett 20-tal kontor i Sydost på att bli mer energieffektiva på sin arbetsplats.

 

Lyssna på inslaget i P4 Kronoberg från 2016-02-04 för att få veta mer.

 

 

  Finansieras via Horisont 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.