Möjligt att producera flytande biogas i sydost - läs resultaten från förstudien

Publicerad: 2017-09-01

Förstudien Flytande biogas till land och till sjöss, som pågått sedan november 2016 fram till augusti i år, har undersökt om det är möjligt att erbjuda ett förnybart drivmedelsalternativ för tunga fordon, fartyg och industri genom att realisera den biogaspotential som finns i regionen, samt förvätska den till flytande biogas (LBG). 

 

Resultaten visar bland annat att det är möjligt att producera flytande biogas i regionen till ett konkurrenskraftigt pris i förhållande till diesel när det gäller vägtransporter. Studien visar även att transport av komprimerad gas från Mörbylånga och/eller Köpingsvik på Öland till en större förvätskningsanläggning i Mönsterås kan vara intressant att undersöka vidare.

 

Samtliga resulat av studien finns att läsa i Resultatrapporten (LBG) Flytande biogas till land och till sjöss. 

Se bilagor:

Bilaga 1 LBG Resultatrapport Marknadspotential -  Sweco 2017

Bilaga 2 LBG Resultatrapport Teknik & ekonomi -  Puregas Solutions 2017

Bilaga 3 LBG Resultatrapport Logistik -  E.ON 2017

 

Energikontor Sydost har genomfört förstudien tillsammans med Region Gotland, Destination Gotland, E.ON Biofor, Regionförbundet i Kalmar län, Småländska Bränslen (Växjö Motor Company), Puregas Solutions, Mörbylånga kommun, Länsstyrelsen Kalmar län och Oskarshamns kommun. 

 

För mer information, kontakta

Hannele Johansson 

Projektledare

E-mail: hannele.johansson@energikontorsydost.se

Tel: +46 734-19 91 81