Omställning till förnybar energi i industri

Publicerad: 2020-03-20

Att konvertera reservoljepannorna på Sölvesborg Energi till bio-olja är en fallstudie som just nu undersöks som en del i ett större EU-projekt med målet att sprida erfarenheter från konverteringar från fossilt till förnybart inom olika sektorer runt om i Europa. 

 

4 mars träffades de internatioenlla projektpartnerna, bioenergiexperter och forskare från Europa, i Karlshamn. Roger Mattson, VD på Sölvesborg Energi, presenterade energibolaget och deras del i fallstudien.

Deltagarna fick även besöka Södra Cell i Mörrum som delade med sig av sitt arbete för att bli fossilfritt i massaproduktionen till år 2020, samt deras arbete för att nå målet att även vara fossilfria i alla transportled till år 2030. Som ett exempel på detta tog Södra Cell under hösten 2019 steget att som första massabruk börja producera metanol från en biprodukt vid massabruket i Mönsterås. Idag säljs metanolen till biodieselproduktion i Danmark.
Besöket på Södra Cell avslutades med en rundvandring på bruket.  

 

Vi tackar speciellt Nilla Dahlin, Mikael Wigermo och Henrik Brodin för besöket! 

 

Läs mer om satsningen BIOFIT.

 

     

Projektet finansieras av Horisont 2020-programmet under avtal nummer 817999.