Regionala samtal om Lärande för hållbar utveckling

Publicerad: 2015-04-27

I fredags genomfördes det andra mötet med myndigheter för att i bred och sektorsövergripande dialog ta fram förslag till en nationell kunskapsorganisation för Lärande för hållbar utveckling. Se Kunskapslänkens facebooksida.

 

I veckan påbörjas de regionala samtalen för att även där i bred och sektorsövergripande samtal ta från förslag på regionala noder som ett led i en Kunskapslänk. Första mötet för region Kronoberg sker tisdag 28 april. För Kalmar län blir mötet den 20 maj, se inbjudan.  Datum för Blekinge är inte bestämt än.

 

Den 12 maj är berörda statsråd och departement inbjudna till en informations/diskussionsträff i samma syfte.

 

För mer information, kontakta Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost.

 

Bild från möte på Energimyndigheten 140417.