Samlastning har halverat utsläppen

Publicerad: 2015-11-30

Samlastning har genererat ett minskat CO2-utsläpp med över 50 procent.

Sedan i början av april 2015 använder sig Alvesta, Ljungby och Tingsryds kommun av en samordnad varudistribution. Istället för att leverantörerna transporterar sina varor direkt till kommunens enheter går de via en distributionscentral. Konceptet har i drift i över ett halvår och har nu utvärderats.

 

Det visar sig att transporterna har effektiviserats så pass mycket att CO2-utsläppen har minskat med över 50 procent, genom att den totala transportsträckan har minskat samt att lastbilarna från distributionscentralen drivs av rena bränslen.  Besparing motsvarar i absoluta tal till nästan 190 000 kilo CO2 per år.

 

Antal leveranser till kommunens enheter har också minskar. Idag får kommunens enheter nästa 9000 färre leveranser per år, men samma mängd gods, vilket är en minskning med nästa 70 procent.

 

Älmhults kommun använder sig sedan ett par månader tillbaka av samma koncept. Detsamma gäller Lessebo som kommer vara i drift i början av nästa år. Både Älmhult och Lessebo kommer med största sannolikhet göra samma procentuella besparingar som Alvesta, Ljungby och Tingsryd.

 

För mer information, kontakta Fredrik Mårdh, Energikontor Sydost