Självförsörjning på energi - en säkerhetsfråga

Publicerad: 2017-07-15

I juni åkte fyra personer från projektet Enerselves ner till Bryssel för att delta på årets Energy Week.  Veckan bjöd på ett brett utbud av olika föreläsningar om omställningen till förnybar energi i EU, energieffektivisering och goda exempel. Ett av föredragen handlade om arkitekternas roll i energiomställningen, med goda exempel på nybyggda energismarta byggnader i Europa. Andra exempel på teman för föredragen var framtidens drivmedel, vad som får konsumenter att välja solenergi, nya tekniker för småskalig värme/kylanläggningar.

 

Under veckan betonade representanter för EU att satsningarna på förnybar energi från början var ett sätt att minska klimatkrisen, men att det numera är lika mycket en säkerhetsfråga att vara självförsörjande på energi. 

 

André Benaim, Katrine Svensson och Sarah Nilsson från Energikontor Sydost tillsammans med Kristian Olsér från Ronnebyhus framför Berlaymont, utgångspunkten för Energy Week.

 

 

För mer information om Enerselves, gå in på vår projektsida, besök interregeurope.eu/enerselves/ eller kontakta projektledare Katrine Svensson