Skogen är framtiden - Bioekonomiriksdagen

Publicerad: 2018-03-22

Igår medverkade Energikontor Sydost på Bioekonomiriksdagen i Karlstad. Där presenterades, diskuterades och debatteras Sveriges framtida bioekonomi. Bland talarna fanns Sven-Erik Bucht, Lantbygdsminister, Södras styrelse ordförande Lena Ek, Fredrik Federley, EU parlamentariker och många fler från näringsliv och regioner. Inför dagen fanns också möjlighet att skicka med input till alla riksdagspartier.

 

Vi tar med oss tillbaka att det händer mycket inom bioekonomi i Sverige. Skogen är framtiden! Vi gör mycket i vår region, skogsstrategin i småland nämndes som ett utmärkt exempel flera gånger. Vi kan dock göra mer. Dessa dagar har verkligen inspirerat och nu vill vi fortsätta vårt arbete med bioekonomi Sydost! 

 

  

Daniella Johansson

Projektledare 
076-86 17 000

daniella.Johansson@energikontorsydost.se