Small Scale CHP på Nordic Baltic Bioenergy conferens

Publicerad: 2016-04-22

Small Scale CHP Life+ presenterades på bioenergimässa i Vilnus. 

Nordic Baltic Bioenergy conference samlar företag, organisationer, myndigheter, leverantörer av utrustning, konsulter och foskare och institutioner inom bioenergbranschen i de Nordiska och Baltiska länderna. I år hölls konferensen 19 - 21 april i Litauens huvudstad Vilnius.

 

Över 200 personer deltog, till största delen litauer. I programmet ingick presentationer 

av utvecklingen av bioenergi i Litauen och övriga länder, metoder för hur bioenergi kan användas och utvecklas i stora och små anläggningar, samt exempel på industrier som gått över till bioenergi. Konferensen tog också upp det ökande motståndet mot bioenergi som växer i EU och Bryssel.  

 

Daniella Johansson från Energikontor Sydost var på plats och berättade om Småskalig kraftvärme och demonstrationsprojektet på Ronneby Miljöteknik och på Emåmejeriet. Inslaget uppskattades och blev ett komplement till utvecklingen i industrin och medelstora företag i Litauen.   

 

För mer information om Småskaligt kraftvärme och tillhörande demonstrationsprojekt, läs här.

 

För mer information, kontakta Daniella Johansson