Solkarta används i utbildning

Publicerad: 2017-09-07

Första utbildningstillfället för fysiska planerare, ägde rum den 5 september i Karlshamn. Utbildningen är den första av två, där fysiska planerare skall få mer kunskap och inspiration i hur man kan använda solkartan för att kunna planera för mer solenergi, och därigenom bereda plats för länets energimål om 5 % el producerat från solceller år 2030.

 

Fokus för dagen låg på detaljplanering, lagar, förordningar och PBL. Efter en kort presentation av ämnet, samt hur stadens struktur påverkar hur mycket aktiv och passiv solenergi som kan användas, leddes diskussionerna in på kostnader, ekonomi, material och arkitektur. Genom diskussioner, iakttagelser och en intressant föreläsning kunde sällskapet tillgodogöra sig ytterligare kunskaper och inspiration. Hur kvarteren utformas beskrevs få en väsentlig påverkan av hur mycket solenergi som kommer kunna användas i den bebyggda miljön. Dagen slutade med att olika solkartor presenterades som arbetsverktyg, samt att olika räkneexempel för att främja solenergin i planarbetet visades.

Ett tjugotal fysiska planerare och bygglovshandläggare för Blekinges alla kommuner samt Länsstyrelsen anslöt sig till dagens event. Värd för utbildningen var Länsstyrelsen och Energikontor Sydost, inom projektet Sol i FYS, och föreläsare för dagen var Jouri Kanters från Lunds Universitet.

 

Nästa del av utbildningen kommer ske den 10 oktober, och då är det den arkitektoniska inriktningen som kommer ligga i fokus.

 

Läs mer om Sol i Fys. Läs mer om Sol i Syd. Läs mer om Enerselves