Stor energikonferens i Alvesta

Publicerad: 2014-11-12

Torsdag 13 november samlas runt 130 personer inom energisektorn för att ta del av och byta erfarenheter inom energi- och klimatfrågor. Det är företag, tjänstemän inom offentliga sektor, lärare och energiexperter som deltar i EnergiTing Sydost på Hotell Rådmannen.

 

Dagen inleds av Niklas Nillroth, Global miljö- och hållbarhetschef inom Volvo Construction Equipment. Niklas berättar om Volvokoncernens vision som är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar.

 

Anders Jidesjö, phd, naturvetenskapernas didaktik, Linköpings Universitet fortsätter sedan inledningen genom att prata om "Skolan som medaktör i ett hållbart samhällsbygge".

 

Sedan delar deltagarna upp sig i fyra parallella spår med inriktningarna:

 

* Lågenergibyggnader. Verktyg och metoder för att möjliggöra låg energiförbrukning vid ny- och ombyggnad.

 

* Kunskap - en förnybar resurs. Nya insikter och inspiration i lärandet för hållbar utveckling, från förskola till gymnasiet.

 

* Hållbar upphandling - med energi i fokus! Med siktet rätt inställt och med en strategi som genomsyrar hela organisationen kan upphandling bli ett kraftfullt verktyg för att nå energi- och klimatmål.

 

* Hur skapar vi ett trafiksnålt samhälle? Om hur man med hjälp av samhälls- och transportplanering kan bygga attraktiva och hållbara samhällen, samt goda exempel från framsynta kommuner och företag i regionen.

 

Det är femte året i rad som Energikontor Sydost arrangerar en heldagskonferens ägnad åt energi- och klimatfrågor i ett regionalt perspektiv med utblick i Sverige och världen.

 

Läs fullständigt program på energitingsydost.se.

 

För mer information, kontakta Johanna Wallin, johanna.wallin@energikontorsydost.se, tel. 0709-21 60 56.

 

Konferensen arrangeras i samarbete med