Stor potential för samordnad varudistribution i Blekinge län

Publicerad: 2014-10-13

En förstudie som Energikontor Sydost har gjort visar att det finns stor potential för kommuner i Blekinge att minska sina utsläpp och antal leveranser genom att börjar samlasta sina varor. Studien visar att på regional nivå, genom att använda sig av två centraler i länet, genererar ett samlastningskoncept en minskning av antalet transporterade kilometer med nästa 30 procent och antalet leveranser med ungefär 65 procent. Tittar man på kommunal nivå, genom att kommunen använder sig av ett eget system med central placerad i kommunen, påvisar studien ännu större effekter.  

 

Läs förstudien.

 

För mer information vänligen besök projektsidan eller ta kontakt med Fredrik Mårdh.