Tillsammans för #MittEuropa

Publicerad: 2020-09-28

Vi är en aktiv del i Europa. Genom våra projekt och insatser bidrar vi till att sydöstra Sverige bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Genom EU-medel genomför Energikontor Sydost en rad olika aktiviteter och insatser för att stötta våra medlemmar att minska energianvändningen och för att ökan andelen förnyelsebar energi. En motor i detta är EU-finansierade projekt som ger medel att bedriva seminarier, webbinarium, rådgivning, kampanjinsatser, konferenser, analyser, undersökningar och support till kommunerna och regionerna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.
 

Tillsammans gör vi skillnad! #MittEuropa

 

I årets Mitt Europa-kampanj (28 sep - 4 okt) har du möjlighet att besöka de olika EU-projekten som pågår runt om i Europa, via virtuella studiebeök, workshoppar och webbinarier. 90 aktörer har anmält sig för att visa upp sina verksamheter digitalt. Läs mer om Mitt Europa