Välbesökt seminarium om bränslen i energisektorn

Publicerad: 2015-04-27

Runt 90 deltagare fanns på plats när Energikontor Sydost och Institutionen för Skog och trä vid Linnéuniversitetet arrangerade ett bränsleseminarium i Växjö den 24 april. Temat var nuläge och framtidsutsikter för förbränning av dels avfall, dels biobränslen.

 

Importen av avfall ökar och nya anläggningar byggs, men i Sydostregionen är det allra största flertalet av nya anläggningar biobränslebaserade. Genom engagerade skogsägare i publiken och intressanta föreläsare ökade kunskapen om framtidsutsikterna för olika typer av bränslen.

 

   

 

Seminariet arrangerades av Energikontor Sydost i samverkan med

       
Project cofunded by the European Union Seventh Framework Programme FP7 under grant agreement n° 613762