Växla upp på företaget!

Publicerad: 2021-01-13

I september 2020 lanserades cykel-initiativet Växla upp! för att få invånare i Blekinge att ta sig an olika cykelutmaningar, börja cykla mer till och från jobbet samt på fritiden. Nu vänder sig kampanjen till företag ute i länet.

 

Växla upp! syftar till att stimulera till ett hållbart beteende för individen (mer cyklande = bättre motion och hälsa), för arbetsplatsen och för miljön (mindre utsläpp av växthusgaser). Under våren 2021 finns möjligheten att anordna cykeltävlingar och utmaningar specifikt för företag, organisationer, föreningar eller andra typer av nätverk. Det enda som behövs är att man laddar ner en app (finns både till iOS och Android) och att man har tillgång en cykel, med eller utan el. Företag kan välja att delta i de fasta koncepten eller skräddarsy sina egna utmaningar. 

 

""Förutom att få fler att cykla mer genomförs initiativet för att få kunskap om var blekingeborna cyklar, kunskap som ska användas i kommunernas kommande infrastrukturplanering och fysisk planering. Så genom att delta bidrar företag inte bara till bättre miljö- och friskvårdsarbete utan även till att förbättra cykelvägnätet i Blekinge. 

 

Vill ditt företag trampa med? Läs mer om Växla upp! för företag

 

Kontaktperson: Sarah Keidser, projektledare för Växla Upp
sarah.keidser@regionblekinge.se, 0455-73 71 06

 

VÄXLA UPP! är en del av Kombinerad Mobilitet i Blekinge, ett projekt som drivs i samverkan mellan Region Blekinge och Blekingetrafiken, Energikontor Sydost, Länsstyrelsen Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola samt NetPort Science Park. Projektets mål är att minska koldioxidutsläpp från persontransporter och att få fler Blekingebor att resa hållbart med ökad möjlighet att välja och kombinera färdmedel. Läs mer om projektet.