Vilka effekter får havsbaserad planering i samhället?

Publicerad: 2017-07-04

Genom ett erfarenhetsutbyte inom forskning av samhällsekonomiska effekter inom maritim samhällsplanering, deltog Energikontor Sydost den 3 juli i en runda bordsdiskussion i Berlin. 18 deltagare från 8 länder, möttes för att berätta om de forskningsprojekt de hittills varit involverade i inom berört område. 

 

Bakgrunden till initiativet, är att för närvarande är forskning om socioekonomiska aspekter av Maritim Fysisk Planering fortfarande i sin linda och involverade forskare kan vara behjälpliga av metoder och metoder som använts i andra projekt. Tanken med rundabordsdiskussionerna är att utbyta information om pågående forskning och att samla en bättre förståelse för socioekonomi för Martim fysisk planering (MSP).

 

- Det är en mycket komplex fråga med många olika aspekter som ska vägas in. En forskningsgrupp hade till exempel gjort en karta över hur fisket påverkas. Att göra flera kartor för alla olika aspekter skulle kunna vara ett sätt att få ett bättre underlag för till exempel planeringen för havsbaserad vindkraft, säger Annica Lindh, Energikontor Sydost.

 

Flera forskare från pågående socioekonomiska projekt och studier presenterade sitt aktuella arbete, vilket även Energikontor Sydost gjorde och berättade om den samhällsekonomiska studie de gjort för Taggen vindkraftspark i Sölvesborgs kommun, till exempel vikten av ett aktivt näringsliv inför att de stora kontrakten skrivs, då detta i hög grad avgör hur stor andel lokal ekonomisk effekt det får för regionen.