Vill du vara med och utveckla ditt företag till ett hållbart besöksmål?

Publicerad: 2018-05-28

Nu söker vi fler företag som vill veta mer om energieffektiva lösningar för hållbar turism!

 

Under våren har vi på Energikontor Sydost genomfört två workshops om cirkulär ekonomi riktat specifikt till turismbranschen i Blekinge och Kalmar län som en del av vår pågående satsning CIRTOINNO Syftet med workshoparna har varit att stödja företag att identifiera resursbesparande åtgärder som kan leda till nya intäktsströmmar, antingen som besparingar eller genom utveckling av nya produkter.

 

Marknadsföring och transport

Under våra  workshops har vi identifierat ett antal företag som är medvetna om hållbara lösningar och energifrågor. En gemensam utmaning för dessa företag är dock att de behöver utveckla metoder för att kommunicera vad de har gjort hittills. Det vill säga, marknadsföra sina framsteg utåt och därmed öka sina konkurrenskraft. Marknadsföring kan också användas för stärka den hållbara verksamheten och attraktionerna i regionen som helhet.

Med anledning av detta planerar vi att erbjuda företag en utbildningsdag om marknadsföring kopplad till cirkulär ekonomi och hållbara turismföretag under hösten 2018. Vi kommer också att utveckla relaterade rådgivningstjänster.

 

Ett annat område med stor potential för vidare utveckling är transporter, både varuleveranser, liksom gästernas resor mellan affärs- och turistattraktioner. Speciellt företag ute på landsbygden rapporterar att många olika leveranser kommer med bara ett litet paket. En mer centraliserad logistiklösning skulle kunna minska bränsleförbrukningen och innebära ett mer effektivt arbetssätt, till exempel genom att spara tid på varuhantering. Dessutom, att erbjuda gäster olika transportlösningar kan öka deras möjligheter att nå olika  turismdestinationer som ligger långt ifrån varandra, utan att gästerna behöver en egen bil.

 

Vill DU vara med i höst?

Vi ser fram emot att fortsätta det här samtalet om hållbar turism och hoppas att ytterligare utbildning och rådgivande arbete kan leda till att möjliga lösningar identifieras. Vi ser fram emot att utveckla den andra omgången av workshops under hösten. Därför söker vi nu företag inom turismgrenen (boende, mat och spa) samt regionala partners i Kalmar och Blekinge som kan hjälpa oss att sprida information och samla intresse runt ämnet!

 

Läs mer om vårt erbjudande till turismföretag

 

Kontakta våra projektledare André Benaim eller 
Katrine Svensson, så berättar de mer!

 

                    

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet