22/04
2021

Digitalt studiebesök - Sotenäs symbioscentrum


SYMBIOS MED HAVET SOM UTGÅNGSPUNKT 

22 APRIL 2021 kl. 13:00 -14:30 

Följ med på en digital resa till västkusten och Sotenäs kommun. Här pågår många spännande projekt inom cirkulär ekonomi främst kopplat till kopplat till vatten, biogas, plast i havet och uttjänta fiskeredskap.  

 

På Sotenäs Symbioscentrum arbetas det för att främja och facillitera industriell och social symbios. De arbetar i ett flertal olika projekt tillsammans med företag, akademi, institutioner, offentlig sektor m.m. för att bidra till en cirkulär ekonomi. Målsättningen är att sammanföra människor för att skapa innovation, företagande, utbildning och sysselsättning. Det som gör Sotenäs intressant är hur en offentlig aktör kan ta en aktiv roll för att driva utvecklingen av industriell och social symbios.  

 

PROGRAM 

 • Historik och bakgrund till Sotenäs Symbioscentrum  
 • Kommunens roll  
 • Presentation av Sotenäs symbiosnätverk  
  • ”In zoomning” i olika resursflöden och pågående projekt 
  • Besök på Sveriges första och enda marina återvinningscentral 
  • Testbädd: Marint avfall – Innovation med plast från havet och uttjänta fiskeredskap 
 • Framtida utveckling av symbiosnätverket och nya etableringar 
 • Frågor och diskussion  

 

 

Dagens talare / deltagare 

      

Fr v. Leif Andreasson – Utvecklingsstrateg Sotenäs kommun 

Emma Ek – Utvecklare Sotenäs kommun 

Mathias Skarp – Kommunikatör Sotenäs kommun 

 

 

Studiebesöket anordnas av projektet Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län (CRKKL), samt Sotenäs kommun och är kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag 20 april 2021. Anmäl dig här.

Varmt välkommen!


KONTAKT
Pierre Ståhl, Energikontor Sydost. Tel. 070-688 75 20, pierre.stahl@energikontorsydost.se