10/11
2022

EnergiTing Sydost


Energiting Sydost 2022

10 november, kl 09.00 - 16.30, Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar, samt online

 

Årets fokus: Tillbaka till normaldrift!

Hur ska vi agera idag för att minimera energianvändningen, minska energikostnader och vilka insatser ger en hållbar energilösning?

Årets program vänder sig till dig som driver eller jobbar i företag, är energiansvarig i verksamheter eller föreningar, eller jobbar i offentlig sektor.

Läs mer om årets program. 
 

Sista anmälningsdatum har passerat. 
 

Energiting Sydost är en heldagskonferens som fokuserar på hållbar utveckling, med inspirerande föreläsningar, spännande möten och verktyg för förändring. Här bemöts både stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering, transporter, fastigheter, arbetsmarknad, samhällsekonomi och planering. Konferensen arrangeras varje år av Energikontor Sydost på uppdrag av våra ägare: kommuner och regioner i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. 

 

För dig som jobbar med energi- och hållbarhetsfrågor

Energiting Sydost vänder sig till tjänstemän inom kommun, region och länsstyrelse samt till politiker, företag och organisationer inom energisektorn,  byggnader, transporter och utbildning. Mellan 120-150 deltagare brukar delta under EnergiTing Sydost.