30/05
2023

Klimatsamtalet i Blekinge


WORKSHOP

Hur kan alla aktörer bidra till att nå Blekinges klimat- och energimål?

Dag och tid: 30 maj 2023 kl. 9:00 - 12:00
Plats: Länsstyrelsen Blekinge, Skeppsbrokajen 4, Karlskrona  

För vem: Alla som är intresserade av klimat- och energifrågor, från det offentliga, näringslivet och andra organisationer.

Anmäl dig via länsstyrelsens hemsida

Program

 • Inledning med Blekinges landshövding Ulrica Messing.
 • Hur arbetar Malmö med scenarioanalyser i sitt klimatomställningsarbete? med Anna Roslund, Malmö stad.
 • Åtgärdsprogrammet för miljömålen med Ulf Hansson och Eva Johansson från Länsstyrelsen Blekinge.
 • Workshop – Vilka åtgärder är viktigast för att nå Blekinges klimat- och energimål inom områdena
  • Energiförsörjning
  • Energieffektiva transporter
  • Energieffektiva byggnader och byggande
  • Industrins klimatpåverkan.

Under delen kring energiförsörjning presenteras Energikontorets nya projekt SIreENERGY som stöttar mer förnybar energiproduktion i Blekinge.

Klimatsamtalet arrangeras av Länsstyrelsen i Blekinge inom ramen för Klimatsamverkan Blekinge.

 

Kontakt Energikontor Syd: Pierre Ståhl