02/06
2023

Möte för medlemmarna i Industrinätverket - tema uppvärmning


Nu är det dags för det tredje mötet i Industrinätverket. Bakers är dagens värd och huvudtemat är uppvärmning. Mötet är endast öppet för medlemmarna i Industrinätverket i Sydost.  

Industrinätverket är en del av Omställningslyftet där företag erbjuds oberoende, kostnadsfri och skräddarsydd rådgivning för att sänka energikostnaderna. Genom att medverka i ett företagsnätverk får företagen tillgång till expertstöd inom energieffektivisering och hjälp att möta era specifika energiutmaningar, oavsett bransch.  

Plats: Lessebo

För mer information, kontakta André Benaim 
073-5211494 andre.benaim@energikontorsyd.se

Mer om Omställningslyftet
Omställningslyftet riktar sig till små- och medelstora företag med ambitionen att fler ska få kunskap om hur deras verksamheter kan bidra till klimatmålen, hitta nya affärsmöjligheter och få stöd för att genomföra konkreta åtgärder.

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE – Swedish Research Institutes, SISP – Sveriges Inkubatorer och Science Parks, Energikontoren Sverige, IUC – Industriellt Utvecklingscentrum och IVL – Svenska miljöinstitutet.

Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – ERUF.