14/06
2022

Så bidrar vi till fler hållbara byggnader i Blekinge!


Från policy till goda exempel

För dig som är fastighetsägare eller politiker/tjänsteman som jobbar med fastigheter eller energi-och klimat - Ta chansen att lyssna på, samt nätverka med internationella och lokala aktörer om deras resa för att identifiera och utveckla självförsörjande byggnader, från policypåverkan till goda exempel.

 

När: 14 juni, kl 09.00 – 16.00

Var: Dockside, Skeppsbrokajen 4, Karlskrona
 

Under konferensen presenteras goda exempel på användning av förnybar energi i byggnader i andra länder i Europa. Under dagen får du även ta del av intressanta lärdomar och kunskaper från dessa länder, samt ta del av lokala initiativ från Blekinge, som kan bidra till effektiva och hållbara möjligheter för fortsatt regional utveckling för förnybar energi.
 

Som deltagare har du möjlighet att vara med på lunch och därefter (kl 13.25 – 16.00) göra studiebesök på tre solcellsanläggningar, samt en biogasanläggning.
 

Antalet platser är begränsade, så först till kvarn gäller! Anmäl dig via den här länken senast 10 juni!  Varmt välkommen!
 

För frågor kontakta andre.benaim@energikontorsydost.seUr programmet - lyssna på:

Simona Gheorghiasa

Civilingenjör och expert på utvärdering och entreprenadservice vid North East Regional Development Agency

Romania North-Est ROP 2021–2027 – ett verktyg för att göra North-Est till en mer hållbar och miljövänlig region
Presentationen beskriver de huvudsakliga åtgärder som North-East ROP 2021-2027 kommer att finansiera för att stödja investeringarna i bostäder och offentliga byggnader för att öka energieffektivisering och genomföra besparingsåtgärder.

Utöver de underliggande åtgärderna för investeringarna som leder till ökad energieffektivitet, stöttar North-East ROP 2021–2027 också investeringar i intelligenta energiledningssystem som ska bidra till ett mer effektivt genomförande av projekten.

 

Professor Fabrizio Cumo

Direktör för Interdepartemental Research Centre CITERA. President för kandidatexamen i projektledning
Direktör för "Construction digital twin and artificiell intelligens".

 

Goda exempel från bostäder i regionen Lazio
Arkitekturfakulteten Sapienza Universitet i Rom.


 

Cosme Segador Vegas

Universitetet i Extremadura
 

Analys av de finansiella lösningsprodukter som finns tillgängliga i Extremaduras region för implementering av förnybar energi i offentliga byggnader.

Det största hindret som offentliga förvaltningar för närvarande står inför är en begränsad budget som avsatts för att renovera offentliga byggnader och implementera förnybar energi.


 

David Palacios Cuesta (online)

Chef för Smart Solar-avdelningen inom Iberdrola Company
 

En ny egenkonsumtionsmodell, energigemenskaper

Iberdrola kommer att presentera olika goda metoder som utvecklats inom deras program "Smart Solar" i Extremadura-regionen, där takägare tillåter installation av PV-paneler på sina tak.


 

Niklas Carlsson

Huvudprojektledare på Expo Karlskrona


Designing the future
Om att sammanföra hållbara lösningar inför nästa generations bomässa "Expo 2025" i Karlskrona, ett offentlig-privat partnerskap för att skapa en mer hållbar framtid.

 

 

Eventet arrangeras av Energikontor Sydost inom satsningen Enerselves, finansierad av Interreg Europe och Region Blekinge. I projektet Enerselves+ har 5 partner från Sverige, Spanien, Malta, Italien och Rumänien under ett år arbetat mot hållbar utveckling av förnybara energikällor, och tittat närmare på biomassa, biogas, solel, vattenkraft och vindkraft. För att använda förnybara energikällor på ett effektivt och hållbart sätt behöver man följa upp eller identifiera specifika mål i existerande policyer eller tar fram nya policyer och styrdokument.