03/05
2024

Föreningsstämma: Energikontor SydNär: 3 maj, 10:20-12:30 (fika från 10:00, lunch ca 12:40) 

Var: Växjö, Utvandrarnas hus, Atriumsalen

Kallelse och anmälan: Sker via mail


Energikontor Syd AB ägs till 100 % av Föreningen Energikontor Syd i vilken, 54 kommuner samt 4 regioner i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne är medlemmar i. 
Snart är det dags för föreningsstämman och kallelse skickas enligt stadgar ut tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Under stämman beslutas om bland annat om medlemsavgift till föreningen, val av styrelse, samt att nya styrdokument kommer presenteras för förslag till beslut.  

På årets föreningsstämma får du som ägare också en sammanfattning Energikontor Syd AB första år.

Kallade till stämman: Utsedda ombud (med kännedom till fler i organisationen)
De flesta ombud är valda för hela mandatperioden, om ni gjort nyval meddelas detta till medlem@energikontorsyd.se

Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall anmäla ärendet till styrelsen, via medlem@energikontorsyd.se, senast fyra veckor innan stämman.