16/09
2022

Europeiska Mobilitetsveckan


""Varje år 16 - 22 september är det Europeiska Mobilitetsveckan (European Mobility Week) -  ett europeiskt initiativ som syftar till att underlätta, uppmuntra till hållbara resor och transporter!


Anmäl din stad/kommun
Städer/kommuner som planerar att arrangera särskilda aktiviteter under den här veckan som berör hållbart resande, uppmuntras att registrera sig! Ska ni kanske hålla cykeltävlingar, arrangera en bilfri dag eller vidta åtgärder som på andra sätt underlättar hållbart resande? Läs mer och anmäl din kommun/stad till Europeiska Mobilitetsveckan på mobilityweek.eu
 

Registrera kampanj/aktivitet
Har din stad/organisation/NGO en aktivitetet/kampanj på gång som uppmärksammar hållbart resande? Ta chansen att öka er synlighet och bli en del av en större kampanj! Registrera er aktivitetet (mobility action) på mobilityweek.eu.  Aktiviteten behöver inte ske just mellan 16-22 september - har ni pågående aktiviteter under resten av året går det bra att registrera dem också!

 

Genom att vara med i Europeiska Mobilitetsveckan är ni med och sätter Sverige på den hållbara reskartan!
 

Eu-loggan.