Annika Öberg

Projektledare


Arbetar med förnybar energi.Tel. 0709-21 60 59
annika.oberg@energikontorsydost.se

"För mig är energifrågorna vitala komponenter inom ett hållbart samhälle, både genom förnyelsebara energikällor och energieffektiviseringar."

Det här arbetar Annika med

Förnybar energi, regional utveckling och fysisk planering.


Sitter på kontoret i Karlskrona

Bakgrund

Magisterexamen i fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola, och masterprogrammet för Strategiskt ledarskap för hållbar utveckling. Har arbetat med energifrågor och vindkraft sedan tidigare.


Anställd på Energikontor Sydost sen 2017.