Christel Liljegren

Vd/projektledare


Leder Energikontor Sydosts verksamhet.Tel. 0706-20 83 08
christel.liljegren@energikontorsydost.se

"Jag jobbar på Energikontor Sydost för att jag vill vara med och göra skillnad. På Energikontor Sydost arbetar vi via samverkan med våra medlemmar och experter i hela Europa och våra projekt har fokus på att öka andelen förnybar energi, använda producerad energi så effektivt som möjligt och att minska vårt energi behov så vi uppnår ett hållbart energisystem. Det innebär att jag, via mitt arbete, kan vara med och skapa en bättre värld. Det är verkligen ett privilegium.""

Det här arbetar Christel med

Utvecklar och leder Energikontor Sydost tillsammans med ledningsgruppen och alla anställda. För dialog med våra medlemmar. Skapar och driver projekt för att nå ett hållbart energisystem.


Sitter på kontoret i Kalmar

Bakgrund

Christel är utbildad ekologisk ekonom på Mälardalens Högskola. Hon har arbetat många år som miljösamordnare på det kommunala bostadsbolaget AB Väsbyhem och som ansvarig för avfallsplanens genomförande på kommunalförbundet KSRR. Christel sitter med i styrelsen för FEDARENE, Energikontor Sydost samt Miljöfordon Syd.


Anställd på Energikontor Sydost sen 2011.