Act now

Höjer kunskap om energieffektivisering i byggnader

Syfte

Ökar kunskapen inom energistyrning och investeringsmöjligheter för privata och offentliga fastighetsägare, i syfte att främja energieffektivisering i byggnader.

Mål

  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

oktober 2017 till september 2020

Projektets hemsida

https://actnow-baltic.eu/

Genom Act now kommer Energikontor Sydost kunna stötta regionala aktörer att effektivisera energianvändningen i byggnader genom olika kunskapshöjande aktiviteter som seminarier, utbildningar och möten. Act now stödjer utvecklingen och användningen av en effektivare styrning och övervakning av energiprestanda. Det handlar även om att överbrygga olika former av administrativa hinder som bromsar beslutsvägar och initiativ för energieffektivisering genom att belysa olika innovativa finansieringsmetoder.

 

Det behövs en kunskapsuppbyggnad, information och utbildning och verktyg i möjligheterna att uppnå goda resultat när det gäller miljö- och klimatfrågor. Samarbete, kunskapsöverföring och utbyte av god praxis särskild viktig för de mindre kommunerna med sämre förutsättningar för att testa ny teknologi. Det behövs en satsning på lokal och regional kapacitetsutveckling, både för att möjliggöra spridning av goda erfarenheter och kunskaper i länet och för att bidra till att förbättra och vidareutveckla regionala och lokala underlag för att driva på energieffektivisering.

 

Energikontor Sydost kommer arbeta för att öka kunskapen om möjliga sätt att förverkliga energieffektiviseringar i byggnader.

Kontaktperson

Johan Milton,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0708-10 58 00,

johan.milton@energikontorsydost.se

Lidia Salame,
Projektledare


Tel. 0704-77 66 10,
lidia.salame@energikontorsydost.se