POTEnT

Energiomställning i Kronoberg 

Syfte

Projekt POTEnT syftar till att stötta en energiomställning genom att stimulera lokala och regionala aktörer att investera i förnybar energi. Det kan utgöras av solcellsparker eller andra innovativa lösningar.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan 

  • Kronoberg Plusenergilän 2050 

 

Läs mer om de nationella miljömålen och Kronobergs Regionala Utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025.

Projektperiod

augusti 2019 till juli 2023

Projektets hemsida

https://www.interregeurope.eu/potent/

I ett antal regioner i Europa kommer kommuner, energikontor, energibolag och universitet på olika sätt i projekt POTEnT att arbeta mot denna omställning. Genom ett internationellt utbyte av goda exempel ska man lära av varandra via ett ambitiöst utbildningsprogram som innefattar studiebesök, kunskapsutbyte och utbildningar. Dessutom syftar projektet till att stötta länets strategiska arbete för att bli ett plusenergilän. 

 

I Kronobergs län kommer fokus för att öka andelen förnybar energi att vara:   

 

  • Kunskapshöjande aktiviteter inklusive möjlighet för regionala aktörer att följa med på internationella seminarier och studiebesök. 

  • Skapa bättre förutsättningar för mer förnybar energi, till exempel genom innovativa finansieringsmodeller som andelsägande och crowdfunding. 

  • Informationsspridning om den nödvändiga omställningen av energisystemet som en del i att hindra klimatförändringar. 

 

I projektet deltar följande regioner och städer: 

Lorient – Aloen (Frankrike) 
Pamplona (Spanien) 
Parma (Italien) 
Stadtwerke Ettlingen (Tyskland) 

Milton-Keynes (Storbritannien) 

Tartu Regional Energy Agency (Estland) 

Ostrava (Tjeckien) 

Erasmus University (Nederländerna) 
Energikontor Sydost 

Kontaktperson

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,

pierre.stahl@energikontorsydost.se

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,
goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Länkar

Nyhetsbrev 1, nov 2019 (eng)

Nyhetsbrev 2, jul 2020 (eng)

Nyhetsbrev 3, jan 2021 (eng)

Nyhetsbrev 4, juni 2021 (eng)

Presentation Från minus till Plusenergilän 2050 2020-02-11

 

Frukostwebbinarier

9 dec 2020 om vätgas 

Som första tema i en serie webbinarier presenterades vätgasens roll i ett framtida enenrgisystem.

Ta del av presentationen och två intressanta utvärderingar av vätgas i byggnader = Energimässig och ekonomisk jämförelse av energisystemen i två likvärdiga flerbostadshus
och Projekt UPP.N.Å - En utvärdering av två olika energisystem i en lägenhetsbyggnad i Åseda som drivs av batterier alternativt vätgas

 

28 jan 2021 om vindkraft

Om vindkraft i Kronoberg just nu! Hur mycket el producerar ett vindkraftverk? Klarar elnätet all denna nya el. Vad händer när det inte blåser? 

 

26 mars 2021 om energieffektivisering och solceller för företag

Lars Andrén uppdaterade lyssnarna om senaste nytt inom solenergi med fokus på solceller. Energikontoret kompletterade med information och tips om energieffektivisering.

 

27 april 2021 tema lagring av CO2
Tekniker för att fånga in och lagra koldioxid blir alltmer intressanta som ett komplement i klimatarbetet. Under träffen berättade först Julia Ahlrot om Växjö energis planer på att fånga in CO2 med BECCs-metoden. Därefter presenterade Lina Pettersson Vegtechs produktion och användning av biokol.


Vill du ta del av presentationerna från ovan webbinarie-tillfällen? Kontakta Pierre Ståhl
 

Studiebesök

19 januari 2021, virtuellt studiebesök till Växjö Energi

Planer på att fånga in koldioxid frän Växjö Energis fjärrvärmeverk och biokolproduktion hos VegTech är två exempel från Kronoberg hur klimatpåverkan kan minskas. Under en timme gavs en snabb inblick i dessa spännande tekniker. Läs mer (på engelska). 

 

För mer information och möjlighet att ta del av presentationerna, kontakta pierre.stahl@energikontorsydost.se

Resultat

Så kan Kronoberg bli ett Plusenergilän

Två studenter från maskintekniklinjen på LNU har i sitt examensarbete studerat olika scenarier för hur Kronoberg kan bli ”självförsörjande ” på förnybar energi. År 2050 förväntas ett elbehov på drygt 3 TWh vilket till stor del klaras med hjälp av vindkraft. Bioenergin är den andra stora energikällan vilket tillsammans med koldioxidinfångning kan ge en positiv klimatnytta. Läs slutrapport

 

Filmer

 Se tre filmer om projektet, framtagna av italienska projektpartnern Parma kommun. Filmerna är på engelska med svenska undertexter.