Hållbara transporter hallbara-transporter hallbara-transporter Hållbara transporter Hållbara transporter

Hållbara transporter

Energikontor Sydost har som mål att verka för att vår region ska kunna arbeta systematiskt och målmedvetet med att förändra behov, förbättra planering och genomförande av resor och transporter.

+ Så här jobbar vi med hållbara transporter

Vi arbetar med att

  • Öka medvetenheten om möjligheterna att påverka och förbättra resor och transporter hos tjänstemän och politiker
  • Öka kunskap om hur verksamheter kan verka för att resor och transporter ska genomföras med förnybara bränslen samt hur de även kan genomföras så energieffektivt som möjligt
  • Driva pilotprojekt och studier 
  • Skapa samverkan med näringsliv
  • Samordna arbetet i regionen och förmedla erfarenheter 

 

Energikontor Sydost har också antagit Transportutmaningen. Vårt mål är att år 2020 inte längre använda fossildrivna bilar i tjänsten. Läs mer på fossilfritt-sverige.se

 

+ Därför jobbar vi med hållbara transporter

Transportsektor står för hälften av alla koldioxidutsläpp i Sverige. Kan vi minska andelen bilresor och godstransporter samt gå över till alternativa fordonsbränslen som biogas eller el, så kan vi tillsammans nå de mål som Sverige satt upp för vår energianvändning och våra utsläpp. Till år 2020 ska våra utsläpp minskat med 20 % och andelen förnybar energi ökat till 20 % (i förhållande till 1995 år nivå).

 

I Energikontorets arbete för minskad energianvändning och ökad andel förnybar energi inom transportsektorn fokuserar vi på tre huvudområden:


Hållbart resande 

Hållbart resande kan handla om att byta ut bilresor mot cykeln eller åka kollektiv eller samåka. Vi arbetar på flera nivåer, dels med regional och kommunala strategier och dels direkt mot allmänheten i undersökningar och kampanjer. 

 

Fordon & drivmedel  

Inom vårt nätverk Biogas Sydost så arbetar vi för att främja alla delar i kedjan, från producenter, distributörer och konsumenter.

 

Godstransporter

Samlastning av gods till kommunala verksamheter är ett mycket effektivt sätt att minska både kostnader och utsläpp. 

+ Film om resfria möten och broschyr om samlastning

Spara pengar, tid och miljö med resfria möten

Ett sätt att minska transportbehovet är att inte resa alls. Ska man ha ett möte är det inte alltid nödvändigt att resa för att träffas, man kan använda webbmöten istället. Se filmen vi tagit fram tillsammans med kommuner och länsstyrelsen i Kalmar län.

 
Ny broschyr
Om kommunal samordnad varudistribution; hur det fungerar, vad man ska tänka på om man vill införa det och bra exempel från verkligheten. Läs broschyren
 
 
 
 
 

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA