Hotellbranschen

Med hotellbranschen menar vi dig som har en byggnad eller annan inrättning där du hyr ut rum för övernattning och där dina gäster oftast stannar enstaka dagar upp till någon vecka.

Typer: Vandrahem, hotell, motell, pensionat, gästgiveri, bed & breakfast, värdshus, hostels etc

 

Råd för en energieffektiv övernattning 

Du som driver en hotellverksamhet erbjuder inte bara besökare och gäster en plats att övernatta utan du bjuder på en upplevelse som ska kännas trygg och motsvara dina gästers förväntningar. För att skapa möjligheter att öka eller upprätthålla din leverans till det pris dina gäster vill betala är det viktigt att du minimerar dina energikostnader. 

Tillsammans kan du, din ledning och personal, och dina gäster samverka för mindre energiförbrukning.

 

För vem
Denna sida vänder sig till dig som driver en liten eller medelstor verksamhet. Råden handlar om de utrymmen som är direkt förknippande med övernattningen.

För övriga utrymmen - café, restaurang, bad/spa, mm hittar du råd under övriga företag i menyn till vänster. 

 

Vad du får

Enkla gör-det-själv tips som ska hjälpa dig att komma igång med din energieffektivisering. Det finns många fler insatser  och åtgärder du kan göra.

Påbörja din energiresa 

 
Steg 1. Få kontroll på er energianvändning 
 
Steg 2. Ta bort onödig energianvändning
 
Steg 3. Använd din utrustning på bästa sätt 

 

Fördjupa dig i Energiresans steg här

 

 
Filtrera sidans innehåll för att hitta det du söker

Hjälp dina gäster ha en energieffektiv vistelse!

Det finns många olika sätt som du kan ta hjälp av dina gäster, eller hjälpa dina gäster, för att spara energi. Du kan ha smart infomration - på rätt plats, vid rätt tillfälle - som inspirerar och engagerar.  Du kan använda tekniska lösningar som innebär att gästen inte behöver göra aktiva val. Du kan ta bort och reducera energikrävande installationer. 

 

⚡Ett bra tips är att informera dina gäster om alla dina energibesparingsåtgärder för att medvetandegöra- och inspirera dem.

⚡ Låt gästerna inspirera varandra.. vi vil gärna vara och göra som alla andra💛


Ett lagom varmt rum

Att gästen öppnar fönstret för att vädra ut värme på vintern eller släppa in värme om en kylanläggning är igång vill du verkligen undvika.


Låt inte värmen läcka

Kontrollera så alla fönster och dörrar har friska och sunda tätningslister.  Oönskade drag kan vara orsaken till att rummen känns kyligare än dina gäster gillar.


Uppmuntra till delaktighet

Genom att ge information om hur gästen själv kan bidra genom att inte slösa på värme eller kyla  kan du bygga grunden till ett bra samarbete


Kunna justera själv

Sätt upp enkel och lättförståelig information om hur värme- och kylanläggningen fungerar så gästen kan justera temperaturen  istället för att öppna fönster.


Inom rimliga gränser

Ändra gränser och begränsa justeringsmöjligheterna för temperaturkontrollen i rummen. Ändra den nedre gränsen till 18 grader. Ändra den övre gränsen till 23 grader.

 


⚡ TIPS: Uppmuntra gäster och personal att informera reception eller fastighetsskötare om något är trasigt i värme- eller kylsystemet eller om de märker att luft läcker genom dörrar och fönster.

 


Varje liten droppe varmvatten kostar

För hotellverksamheter är varmvatten en stor energitjuv och tillsammans med dina gäster kan ni reducera onödigt varmvatten spill och spara både  vatten, energi och pengar. 

 

Tvätta och städa inte i onödan

Låt gästen påverka hur ofta handduken ska tvättas  och be dem " återanvända handdukarna" istället för att du tvättar dem varje dag .

Exempel på skyltext: "Hos oss väljer de flesta gäster att använda sin handduk i flera dagar. Behöver du byta handduk lägger du den på golvet. "

 

Låt gästen påverka hur ofta rummet städas, med en enkel dörrskylt kan gästen meddela att det är ok att hoppa över städningen. Låt skylten gärna skylten blir en positiv budskapsbärare och ge signaler till dina andra gäster så de också inspireras att bidra till en minskad resusrsförbrukning. 

 

⚡ Ge positiv feedback - fundera på vilket mervärde du kan ge gäster som hjälper dig spara energi. Kan de få bonuspoäng, rabatt på ett av dina erbjudanden? 

 

 


Vattensmart i badrummet

Hjälp och uppmuntra dina gäster att bli vattensmarta och inte slösa på ditt varmvatten och vårt fantastiska dricksvatten!

 

Exempel på skyltext:

"Genom att stänga av kranen när du borstar tänderna, rakar dig eller tvålar in ansikte och händer - kan du hjälpa till att spara upp 18 liter vatten per gång." 

Kolla gärna hur mycket vatten som flöder ut ur just era kranar så du ger korrekt information.

"Hjälp till att spara varmvatten genom att stänga av vattnet när du tvättar håret eller tvålar in dig."

Hjälp gästen att korta ner sin dusch genom att ha en timer i duschen

 

Ge positiva budskap. Berätta vilken nytta dina gäster kan bidra till om de minskar sin vattenförbrukning.

⚡  Kan du mäta vattenförbrukningen i varje rum så kan du ge vattensnåla gäster rabatt? 

 

 

 

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

 

Ta bort onödig teknik eller minska "tomgångskörning"

 

 • Ta bort kylskåp -minibarer i hotellrummen, erbjud istället gästerna att handla kalla drycker i lobbyn eller tillhandahåll en gemensamt kylskåp.

 • Uppmana gäster att stänga av TV:n när de lämnar rummet (undvik viloläge/standby-läge).

 • Använd en timer på TV:n så att den stängs av automatiskt efter en viss tid. 

 

Maskiner och apparater som är hela, rena, smorda kan prestera mycket bättra och leverera ett bättre resultat.

⚡ Att tänka på: damm och ludd som inte rensas bort kan öka brandrisken."

⚡ TIPS: Ha instruktionsboken nära tillhands, eller kopiera av sidan om löpande underhåll och förvara när dina maskiner - det ska vara lätt att göra rätt!

⚡ TIPS: Ta fram ett underhållschema med tydlig instruktion för rengöring för varje enskild maskin och utrustning.

⚡ TIPS: Ta fram ett avfrostningsschema, vid behov får du göra anpassningar efter säsongens skiftningar."

Det sparar inte energi men vattenkranen till disk- och tvättmaskin kan med fördel stängas av när maskinen inte används, för att minska risken för vattenskador.

 

Att göra då & då.. dvs rätt så ofta 📝

 

Kylar

o Rengör regelbundet, både på utsidan och insidan.

o Torka av lister och kolla så de är hela och i gott skick

o Kontrollera funktionen hos dörrstängare till kylrum.

 

 Frysar

o Torka av lister och kolla så de är hela och i gott skick.

o Kontrollera funktionen hos dörrstängare till frysrum.

 

Daglig rengöring av diskmaskinen

o Spola rent maskinen

o Rensa silar och filter, kolla så spolarmarna inte är igensatta

o Kalka av vid behov

o Rengör luckorna och torka av maskinen på in och utsidan

o Torka av lister och kolla så de är hela och i gott skick

 

 Tvättmaskinen

o Rensa filter

o Kalka av vid behov

o Torka av lister och kolla så de är hela och i gott skick

 

 Torktumlaren och torkskåp

o Luddfilter i ska rensas efter varje tumling eller torkning

o Torka av lister och kolla så de är hela och i gott skick

 

 Maskiner som värmer vatten

o Kalka av och gör rent kaffebryggare, vattenkokare m.m.

 

 Ugnar och fläktar

o Rengör ugnens fläktar och andra viktiga delar

 

Luftvärmepump

o Rengör filter minst en gång i veckan

 

Ventliation

o Rengör filter och värmeväxlare regelbundet i ventilationsaggregatet. Ger bättre värmeåtervinning.

 

Armaturer och toaletter

o Minst en gång i månaden bär du se över dina kranar och toaletter och åtgärda eventuellt läckage. 

 

Några gånger per år

 

 Frysar

o Frosta av frys regelbundet, efter som isen hindrar kylan att sprida sig rätt och frysen måste jobba längre tider.

o Självavfrostande maskiner sköter detta själva.

o På vinterhalvåret är behovet av avfrostning mindre, dock är det vanligt att avfrostning sker lika ofta året runt, var därför uppmärksam med dessa avfrostningar, kanske räcker ett färre antal? Läs instruktionsmanualen och se om du kan styra avfrostningstiderna enligt tidstariffen.

 

Kyl- och frys

o Ta bort damm och smuts från slingor på maskinens baksida

 • Kondensorn ska hjälpa till att kyla kompressorn och fungerar inte om den är full av damm - kolla i din instruktionsbok hur du gör detta

o Hyllplanen kan tas ut och rengöras i diskmaskinen

• Beställ service av pumpar, pannor och värmeåtervinningsaggregat

• Torka rent luftdon, torka och rensa tilluftsventiler

 

Rör i lokalerna

o Säkerhetställ att kylda och värmda rör är isolerade, kolla igenom hela systemet då det många gånger saknas isolering bitvis.

o Om kylda rör inte är isolerade riskerar du att få kondensutfällning.

 

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

kyl och frys, apparater, underhåll

 

Värme

Se till att värme och ventilationssystemet i byggnaden regelbundet rengörs, trimmas och ses över.   

 

Element - rengör och lufta

 

 • Rengör element och ventiler då och då. Om elementen är täckta och/eller har galler, plocka isär det och rengör bakom och mellan med. Damm (särskilt bränt organiskt damm) luktar inget vidare och kan trigga igång allergiska reaktioner. Dessutom fungerar värme- och ventilationssystemet mindre effektivt om det är dammigt och smutsigt.   

 • Lufta element för att få bort luftfickor. –Gurglar och susar de vattenfyllda elementen? Är de ojämnt varma, kanske kalla upptill och varma nertill? Det här kan vara tecken på att det finns luftfickor i radiatorerna som gör att de inte fungerar optimalt. Inte nog med att de inte fungerar något vidare så bidrar detta också till ett slöseri av energi – det är dags att lufta elementen!   

 

Håll koll på temperatur och luftfuktighet 

Följ kontinuerligt upp inomhustemperaturen och luftfuktigheten. Använd termometer och hygrometer runt om i byggnaden, gärna på varje våningsplan och i rum som vetter åt alla väderstrecken. Glöm inte att kolla även i korridorer, kök och toaletter och omklädningsrum.   

 

Justera värmen för att öka din energibesparing

 Lämplig rumstemperatur är 21 grader. Men detta är subjektivt och beror på hur dragig bygganden är, kallras från fönster, solinstrålning och annat spelar in. Svenska byggregler anger ingen specifik temperatur för kontor, utan anger att byggnaderna ska vara utformade så att ett tillfredsställande termiskt inomhusklimat erhålls som är anpassat efter arbetets art. Att minska temperaturen med 1°C kan generera en energibesparing på 5-10% på värmeenergibehovet.   

 

Dörrar och fönster

Inspektera fönster och dörrar och kolla att tätningslister är i gott skick och sitter rätt placerade. Syns ljus runt dörren eller om fönstren skallrar när du ruskar dem – ja då är nog tätningslisterna inte i särskilt bra skick. Kika också efter glipor runt kablar och rör som kommer in i rummen.   Se till att dörrar och fönster hålls stängda under den kalla säsongen.   

 

Att vädra eller att inte vädra...

 

God ventilation är nödvändig för att få en bra luftkvalitet inomhus. Men under uppvärmningssäsongen vill man inte heller vädra bort den goa stugvärmen.  OM du måste vädra; vädra kort och effektivt, och stäng sedan ordentligt.  Lämna inte fönster på glänt i timmar.   

 

Trots att det kan vara kallt ute så kan solen stråla in och värma på inomhus. Solinstrålningen är gratis, så utnyttja det! Låt gardiner vara fråndragna särskilt åt sydsidan. Drar du sedan för på kvällen så sparar du värmen inomhus under natten.   

 

Generella råd

 • Ställ inte möbler framför elementen  och täck dem inte med gardiner.  

 • Justera ner värmen på kvällar och nätter.  Kolla upp att det finns fungerande termostater i byggnaden  

 • Ta reda på hur man ska ställa in termostaterna korrekt (se nedan) 

 • Utrymmen som t.ex. korridorer, hissar, hallar, lagerutrymmen etc. där medarbetarna bara passerar igenom kan hållas på en lägre temperatur jämfört med rum som används frekvent.  

 

Möbler 

Tänk på hur möblerna placeras så radiatorerna inte täcks eller blockeras av grejer, gardiner eller andra saker som hindrar värmen att spridas. Se till att ventilationsutrustning inte blockeras.  

 

Justera värmen när byggnaden är tom 

Justera ner värmen då byggnaden är tom. Genom att justera ner temperaturen 2-3 °C kan en hel del energi besparas utan att  det  ger  minskad komfort.  Om temperaturen regleras automatiskt i byggnaden är det listigt att programmera in detta i systemet. 

 

Vet du hur termostaterna på radiator ska ställas in?  Termostaterna känner av temperaturen i luften och styr flödet i radiator utifrån hur stort värmebehovet är. Genom att dra ner termostaten kan du minska varmvattenflödet och därmed värmeavgivningen i radiatorn.  

  

Övriga utrymmen

Utrymmen som korridorer, trapphus, hissrum, förrådsutrymmen osv, som medarbetarna bara passerar kan regleras ner till en lägre temperatur jämfört med rum som används mer frekvent. Eventuella tomma rum i huset bör regleras ner i temperatur. Däremot bör alla rum ventileras oavsett om de är tomma eller inte för att tillse att det är bra luft i huset.   

 

Kyla 

Om ditt hotell har aircondition så är det bra om temperaturen hålls något högre än 20-21, varje grad som ska kylas bort kostar mycket i energiförbrukning. Kanske är det okej att hålla 23-24 grader istället för 20-21 i allmänna utrymmen?  Om hotellrum är komfortkylda, ta bort möjligheten för gästerna att ställa temperaturen själva, ställ in temperaturen på som lägst exempelvis 23 grader.  

 

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

Möblera rätt, ventilation, element, underhåll, 

 

💡 Bra belysning är viktig för gästernas och personalens komfort, och likaså för turistanläggningens yttre. Så här kan man spara upp till 30–50 % av belysningselen utan att det påverkar komforten:  

 • Se till att använda dagljuset optimalt.  

 • Gör en bra plan för belysningen och välja effektiva lampor och ljuskällor.

 • Använd ljuskällor med energimärkning klass A.  

 

Belysning kan delas in i olika kategorier: allmänbelysning, ändamål, specialbelysning punktbelysning, för vissa bruksbelysning, strålkastare och ytterbelysning på stolpar.  Bra belysning tar hänsyn till vilka aktiviteter som äger rum i lokalen och använder den kombination av belysningar som passar bäst. Det är alltså viktigt att välja rätt lampor och ljuskällor för att få en optimal belysning!  Det finns numera många ljuskällor som ger lika mycket ljus men förbrukar mindre energi. 

 

Tips

 • Installera och använd timers eller rörelsedetektorer för belysning.

 • Byt till energieffektiv belysning.

 • Installera avkänning för belysning 

 • Byta till energilampor i samtliga armaturer/rum/korridorer 

 

Styr och reglerutrustning

 

Med styr- och reglerutrustning kan man spara ännu mer energi.
Följande system finns idag: 

 • Dimmer används för att variera ljusstyrkan manuellt. Kan användas i rum.

 • Timer programmeras att tända och släcka vid vissa klockslag (t.ex. nattetid 20–7). De kan användas utomhus, på parkeringen, i korridorer och trappor samt gemensamma utrymmen inomhus (hall, lobby etc.).

 •  Rörelsedetektor sätter på ljuset när de registrerar att någon finns i närheten. Energiförbrukningen kan minska med upp till 80 %, eftersom ingen energi slösas bort när lokalen är tom. De kan användas på 7--platser utomhus där inte så många rör sig, på parkeringen, i korridorer och trappor samt på allmänna toaletter.

 •  Ljusnivåsensor sätter på belysningen när ljuset faller under en viss förutbestämd nivå. Kan användas utomhus, i korridorer och trappor samt i allmänna utrymmen (hall, lobby etc.).

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

styr och reglerutrustning, 

⚡ Visste du att du kan du kan hjälpa dina gäster att spara mer än hälften av vattnet som går åt under en handtvätt, med en beröringsfri blandare?

Har du inte en beröringsfri blandare sparar du vatten så här:

 • Byt till en snålspolande kran

 • Åtgärda alla droppande kranar 

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

 Rätt tvättat 

Starta vid rätt tidpunkt

Ladda tvättmaskinen vid arbetsdagens slut, installera timer så kan du starta den först när elen är som billigast (oftast på natten).


Bara fulla maskiner ska startas, undvik under­fyllning 

Fyll maskinen helt innan du startar den, på så vis optimerar du energianvändningen. 


Mekanisk rengöring använder mindre energi 

Använda alltid energispar eller eco-program.

 

Torrt och fint

Klimatsmart på riktigt

 Att lufttorka tvätt är alltid mest energisnålt!

 En elektrisk torkutrustning kan använda mycket mer energi än tvättmaskinen


Luftavfuktare

En luftavfuktare kan vara ett bra sätt att torka tvätt. Men ... ställ in den rätt så den stannar när tvätten är torr eller använd en timer


Om materialet tillåter - centrifugera din tvätt ordentligt

Extra centrifugering gör att tvätten torkar lättare.


Torkskåp

Torkskåp, som inte har värmepumpsteknik, kan dra lika mycket el idag som för 30 år sedan . KOlla så du inte har en en stor energitjuv i tvättrummet. 


En torktumlare funkar bäst halvfull

Det är lätt att fylla upp sin torktumlare med för mycket tvätt, då behövs mer energi för att få tvätten torr.  Läs på om hur din torktumlare fungerar

 

Städning

Se över ditt städmaterial och städrutiner! Rengöringsmedel innehåller ämnen som kan påverka miljön. Logianläggningar kan begränsa användningen av starka rengöringsmedel och torrstäda så mycket som möjligt för att minska vatten- och rengöringsförbrukningen. 

 

Städa med ånga 

180 graders ånga tar inte bara bort smuts och tuggummin utan är även bakteriedödande och miljövänligare än andra metoder. Du kan använda en ångtvätt i toaletter, på mattor och textilier och på golv. Det är dessutom ett effektivt sätt att undvika användandet av kemikalier. 

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

städning,

 

En drift och underhållsinstruktion beskriver vilka tekniska system som finns i byggnaden, hur de är tänkta att fungera och hur de ska underhållas. Instruktionen bör omfatta alla vvs och styranläggningar, till exempel värme, kyla, ventilation, sanitet, styr, regler och övervakning, gasol, tryckluft, koldioxidmätare och sprinkler. Drift och underhållsinstruktionen behöver till en början inte vara så avancerad. Några få rader om varje system är bättre än inget alls. Genom att regelbundet se över instruktionerna och anpassa dem efter förändringar i byggnaden, kan de gradvis bli mer detaljerade.

 

Se till att det finns en drift och underhållsinstruktion som innehåller följande tre delar:

 • En allmän funktionsöversikt som beskriver vilka system som finns, vilken del av byggnaden de betjänar och hur de samverkar med varandra.

 • En mer ingående beskrivning av varje system, till exempel med ritningar och flödesscheman, principer för temperaturreglering, beskrivning av styrning, felsignaler och larm samt inställningsvärden.

 • Tidpunkter för återkommande åtgärder, till exempel läcksökning av köldmediekretsen, filterbyten i ventilationssystem och rengöring av värmeväxlarytor och kylbafflar.

 

Se till att det finns en driftinstruktion för byggnaden och att denna följs.

 

Fatta beslut om vilken inomhustemperatur som ska hållas och se till att beslutet kommuniceras till både driftpersonal och hyresgäster/brukare. Tydlig information ökar hyresgästernas/brukarnas förståelse för det inomhusklimat som de möts av och minskar antalet klagomål. Då blir det också lättare för driftpersonalen att genomföra besluten och få mer tid över till att trimma systemen.

 

Se över och justera driftfallen för byggnaden


Beskriv vilka temperaturer ska hållas på olika platser? Vilka tider är verksamheten i drift? Vilka ventilationsflöden ska hållas på olika platser? Se till att de börvärden (temperaturer, tryck och flöden) som styrsystemet arbetar för att hålla, stämmer med de identifierade driftfallen. Placera temperaturgivare på representa tiva platser i och utanför byggnaden.

Inomhusgivare bör sitta så att de mäter den temperatur som människor i byggnaden upplever. Undvik placering nära kyl- och uppvärmningsdon och vid ytterdörrar. Utomhusgivare bör inte sitta i direkt solljus eftersom temperaturerna i solen och skuggan kan skilja sig mycket åt.

Styr värme- och kylsystemen så att lokalen inte värms och kyls samtidigt. Ett sätt att åstadkomma detta är att ha några graders säkerhetsmarginal mellan den temperatur där värmesystemet och kylsystemet arbetar. Det kan till exempel innebära att värmesystemet slås på när inomhustemperaturen är lägre än 20 grader och kylsystemet går igång när inomhustemperaturen är högre än 22 grader. I området mellan 20 och 22 grader är båda systemen avslagna. Ju större säkerhetsmarginalen är, desto mer energi kan sparas.

 

Värme och kyla

Tänk särskilt efter hur värmesystem, kylsystem och ventilationssystem ska samverka under vår och höstmånaderna, som tillsammans motsvarar halva året. Under kalla nätter behöver byggnaden värmas. Om man värmer för mycket eller för långt in på förmiddagen finns det risk för att den tillförda värmen måste kylas bort senare under dagen när utomhustemperaturen börjar stiga. Det handlar om att hitta en kompromiss där man accepterar att det är någon grad svalare när verksamheten startar på morgonen och låter internvärmen från verksamheten höja temperaturen. Kylningen behöver då inte användas förrän senare på dagen. Om byggnaden har en tung och värmetrög stomme, kan ett styrsystem som justerar värmning och kylning efter väderprognosen minska energianvändningen samtidigt som byggnaden får en jämnare inomhustemper atur. Flera olika klimatfaktorer bör vägas in i prognosstyrningen: utomhustemperatur, solinstrålning, vind hastighet och vindriktning. 

 

Lönsamhet

 

Räknar man på kostnaderna för ett tekniskt system under hela dess livslängd, är kostnaderna för energi, drift och underhåll ofta betydligt högre än inköpskostnaden. Det är inte ovanligt att inköpet bara står för 5 procent av kostnaderna medan energi, drift och underhåll står för resten.

Mer information om lönsamhetsberäkningar finns på Energimyndighetens, Boverkets och Jordbruksverkets gemensamma webbplats.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

drift, underhåll, 

En uppvärmd pool är en stor energiförbrukare. Det finns dock flera sätt att minska på energiförbrukningen. Här kommer ett antal tips som är enkla att följa och som sänker din uppvärmningskostnad och därmed ditt miljöavtryck.

 

Det här kan du göra själv:

Kontrollera att du inte har onödigt varmt i poolen, värdena som listats nedan kan ses som riktvärden för att hålla “lagom” varmt. Om du har en uppvärmd inomhuspool så rekommenderas vanligen att lufttemperaturen i poolbyggnaden bör vara ca 2 ºC högre än vattentemperaturen.

 

Riktvärden för pool-temp:

Privata pooler och hotell: 26–30 °C

Offentliga simhallar: 26–28 ºC

Tävlingsbassänger: 24–27 ºC

Terapipooler: 30–36 ºC

Bubbelpooler: 36–40 ºC

 

Råd

 

Pooltäcke

För utomhuspooler gäller att poolen skall vara täckt nattetid, helst både med ett flytande pool-täcke och med pooltak. Detta kan sänka uppvärmningskostnaderna med 20%.
 

Uppvärmning

Tänk på att kostnaderna för investering av uppvärmningssystem ofta bara står för 5% av de totala kostnaderna över tid. Därför kan det vara bra att satsa på soluppvärmd pool även om den initiala investeringen är betydligt större än el- eller fjärrvärmesystem för uppvärmning.

Om du ska satsa på eluppvärmning med poolvärmepump: Detta är en typ av luft/vattenvärmepump som är utvecklad för värma upp bassänger och är enkel att installera. Titta på värmefaktorn (COP): de dyraste pumparna har i regel högst värmefaktor, vilket innebär lägst driftkostnad.

 

Poolsolfångare

Består av oglasade paneler av syntetmaterial som poolvattnet cirkulerar igenom. Systemet blir effektivast om det är utrustat med en automatisk styrning som enbart levererar varmvatten då solfångaren överstiger poolens temperatur.

 

Värmeväxlare

Används för att överföra värmen från ett befintligt vattenburet värmesystem, till exempel en värmepump, biobränsle eller fjärrvärme. Effektivt och ger snabb och stabil uppvärmning men har en hög rörlig kostnad för varje kWh som används.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

pool, pool temperatur,

 

 

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

Ställ en fråga till oss