Köpcentrum

Med ett köpcentrum menar vi handelslokaler innehållandes ett stort antal butiker och vi riktar oss till dig som är ägare eller chef över ett köpcentrum/galleria .


Ett hållbart köpcentrum med mindre energiförbrukning
 

Du som driver ett köpcentrum är helt beroende av elenergi och är därmed en stor energikonsument. Ditt köpcentrum är utrustat med ett stort ventilations-, belysning, och vattensystem, och det kan vara svårt att få en överblick på hur elen används.
Genom att ta ett steg i taget ökar din kunskap och din energiresa kan få en bra början för att sedan sluta med att du medvetet använder din energi smartare och skapar möjlighet för en ökad livskraftighet för din verksamhet. 
 
För vem?
För dig som är operativ i ett köpcentrum/galleria. 
 
Vad får du?
Enkla gör-det-själv tips som ska hjälpa dig att komma igång med fokus på:
 
- kyla (livsmedelskyla och komfortkyla)
- belysning
- ventilation och värme

 

Påbörja din Energiresa 

 
Steg 1. Få kontroll på er energianvändning 
Steg 2. Ta bort onödig energianvändning
Steg 3. Använd din utrustning på bästa sätt 
 
 

Fördjupa dig i Energiresans steg här

Filtrera sidans innehåll för att hitta det du söker

Uppvärmning och kyla är två stora energislukare inom handel. Trots svalt klimat i Sverige är kylan en stor energislukare. Belysning, luftkonditionering, varmvatten, hissar och rulltrappor – allt förbrukar energi, och till största delen el. Behovet av kyla kan vara större än värmebehovet, även i kallare klimat, eftersom både belysningen och personerna som vistas i lokalen avger värme. Belysning står oftast för den största delen av energianvändningen, men värmen som avges från belysningen återvinns inte i värmesystemet och kan därför ge ett ökat behov av kyla.

Kylan i handelslokaler består av två delar:

 • Kyla för produkter, så kallad livsmedelskyla, behövs för att lagrade produkter inte ska förstöras

 • Komfortkyla används för att vi främst sommartid ska tycka att det är trivsamt och behagligt att vistas i handelslokalerna.

 • Dessutom krävs någon form av uppvärmning av lokalerna, där öppna portar på lager och entréer kan orsaka stora värmeförluster.

 • En handelslokal är i många fall en väldigt komplicerad miljö där man får samtidig uppvärmning och kylning utan att man tänker på det!

 

Inomhustemperatur

Att sänka inomhustemperaturen en grad under uppvärmningssäsongen kan spara mycket energi. Om man använder komfortkyla under den varma årstiden och höjer inomhustemperaturen en grad kan man också spara mycket energi.

Om morgontemperaturen är rätt inställd brukar personer som vistas i lokalen acceptera att temperaturen ökar 3–4 grader under dagen. Ställer man in för hög morgontemperatur blir temperaturökningen oacceptabel. Störst temperaturökning blir det under soliga dagar vår och höst.

 

Smarta råd 

 

 • Ställ in alla termostater i samma rum likadant.

 • Byt ut trasiga ventiler.

 • Börja med nattsänkning av temperaturen (även när byggnaden inte används till ordinarie verksamhet). Till exempel sänk framledningstemperaturen till 10 °C, eller stoppa cirkulationspumpen.

 • Isolera rörledningar, ventiler och tankar.

 

Exempel

 • Sänk rumstemperaturen. Sänkning med en grad sparar ca 5 %. Om det finns kylar och frysar m.m. sparar man energi även för dem.

 • Byt ut trasiga radiatorventiler. Termostatventiler i stället för manuella sparar 155 kWh/år per styck i Danmark (Teknologisk Institut 2013).

 • Nattsänkning. En butik kan sänka temperaturen 12 timmar per dygn. Sänkning med en grad sparar ca 3 % (Samsø).

 • Värmeförluster från rörledningar. Förlusterna från en isolerad rörledning är cirka 10 W/m (diameter rör 25 mm, 15 mm isolering, 0,33 W/m•K, temperaturskillnad 30 K). Jämför med en oisolerad rörledning där förlusten är 45 W/m. Besparingen är 80 %.

 • Kostnadsbesparing för en rörledning. Att spara 45–10 = 35 W/m ger en besparing på 230 kWh/år per meter under uppvärmningssäsongen (Danmark). En butik kan spara 147 DKK/år per meter (med ett energipris på 0,64 DKK/kWh exkl. moms), eller 175 kronor per år och per meter.

 • Genom att justera temperaturen efter behovet kan energiförbrukningen minska utan att komforten minskar. Lösningen är klok styrning!

 

Nattsänkning av temperatur

 

Om temperaturen i ett uppvärmt rum eller i en behållare sänks i 1 grad under återkommande perioder när ingen vistas i byggnaden kan man spara energi, också om det gäller begränsade perioder.

Nattsänkning är en sådan periodisk justering av temperaturen för att spara energi. Efter 24 timmar när nattsänkningen börjar så sjunker temperaturen. När nattsänkningen upphör så stiger temperaturen ganska snabbt till driftsnivån (1 kW eleffekt). Under den andra 24-timmarsperioden får man en lägre genomsnittstemperatur. Värmeförlusterna minskar eftersom de är proportionella mot temperaturen.

 

Kylar, frysar och varmvatten - åtgärder

 • Ställ in termostaterna på rätt temperatur (matkyl +5 °C, frys -18 °C). Följ Livsmedelverkets rekommendationer!

 • Höj frystemperaturen. Genom att höja temperaturen från – 23 °C till – 18 °C sparar man 5/44 eller 11 % av energin vid en inomhustemperatur på 21 °C.

 • Höj kyltemperaturen för drick-kylar. Genom att höja temperaturen från 5 °C till 12 °C sparar man (12-5)/(21-5) = 7/16 eller 44 % vid en inomhustemperatur på 21 °C.

 • Inför nattsänkning, när ingen vistas i byggnaden, stäng av dryckkylar.

 • Sänk temperaturen i varmvattentanken till 60 °C.

 • Minska fukten i lokaler där det finns exponeringskylar och exponeringsfrysar.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

Kyl, frys, temperatur,

 

Om man kan minska på belysningen finns det mycket energi att spara, eftersom den ofta står för en stor del av elanvändningen i butiker. Till exempel: halogen spotlights använder mycket el, och dessutom avger den en hel del värme som kräver extra kyla. Däremot avger inte LED spotlights värme. Det finns flera sätt att minska belysningen: ta bort lampor, byta till energieffektivare lysrör, ersätta halogenspotlights med ledlampor, installera rörelsevakter och timer.

 

Åtgärder - byt ut och ta bort
 
 • Byt ut gammal utrustning mot ny. Teknikutvecklingen har gjort stora framsteg inom belysningsområdet och det finns bättre och energieffektivare lösningar idag än för 10 år sedan. Mer ljus för pengarna!

 • Byt ut. Byt ut glödlampor mot lampor märkta Energiklass A. Ersätt spotlights med ledlampor.

 • Ta bort. Ta bort lampor, t.ex. glödlampor eller gamla T8 lysrör.

 • Välj ljusa färger. Måla rummet i ljusa färger nästa gång.

 • Sänk belysningsnivån. Minskning med en lux från Li sparar 100/Li %.

 • Byt ut gamla lampor till LED lampor.

 • Byt ut gamla lysrör. Byte av T8 lysrör (diameter 26 mm) till T5 (16 mm) minskar upp till 35 W per lysrör.

 

Reglering av belysning

 

Se till att det lyser när det ska lysa och är släckt när det inte behövs belysning. Gör det enkelt att reglera belysningen efter behovet med lättillgänglig styrutrustning, eller styr belysningen automatiskt. Det finns olika sätt att reglera belysningen:

 • Manuellt släcka Av/På med knapprar och dimrar

 • Timer

 • Automatisk släckning

 • Skymningsrelä

 • Rörelsevakt eller närvarodetektor

 

Belysningsnivå

 

Det finns inte samma belysningsbehov överallt. Se till att det finns möjlighet till sektioneringsmöjligheter utifrån behovet: 

 • Dela upp belysningen i zoner

 • Automatisk styrning av belysningsnivån

 • Dagsljusreglering

 

Speciella behov

För vissa områden behövs det bättre belysning, se till att det går att styra:

 • Städning

 • Service

 • Utomhusbelysning, stöldförebyggande

 

Det lönar sig 

 

En central slutsats är att betrakta investeringarna i ett livscykelperspektiv som beslutsunderlag. I beräkningen bör man ta hänsyn till:

 • Grundinvesteringen

 • Återbetalningstiden

 • Livslängden

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

belysning, 

Ventilation är nödvändigt för ett behagligt inomhusklimat. Fukt, lukt och föroreningar måste transporteras bort och frisk luft ersätta den gamla luften. Ventilationen sker ofta genom ett mekaniskt till- och frånluftssystem med eller utan återvinning. Mekanisk ventilation kan man styra, självdragsventilation är svårare att bemästra.

 

Luftkvalitet inomhus
 

Luftkvaliteten inomhus beror på många faktorer, men man använder ofta CO2-halten som indikator för adekvat ventilation.

Personer som vistas i ett rum andas ut koldioxid (CO2), ju aktivare de är desto mer. Även frisk luft innehåller CO2, cirka 400 ppm (miljondelar; parts per million). En ppm är 1/10000 av en procent. Inomhusklimatet anses ha låg kvalitet om halten är högre än 1000 ppm (Europastandard EN13779). Ventilationssystemets energianvändning ökar snabbt med motorns hastighet, men en acceptabel kompromiss är att ligga så nära 1000 ppm som möjligt.

 

Hur du mäter CO2-halten

 

Det är enkelt att mäta CO2-halten i en butik. Tyvärr kan CO2-mätare vara ganska dyra i inköp.

En alternativ mätmetod är att mäta luftflödet (l/s) med t.ex. en anemometer, eller helt enkelt läsa av värdet från ventilationssystemets kontrollenhet. Det rekommenderade värdet 1000 ppm motsvarar 7,8 l/s per person. Andra siffror kan läsas av i ett diagram (se avsnittet Energisparfaktorer enligt fysiken). Med ett uppskattat genomsnittligt antal personer i lokalen kan man beräkna rekommenderat värde för luftflödet (l/s).

En del ventilationssystem har bara stegvis inställning, t.ex. snabb och långsam luftomsättning. Då kan man börja med att undersöka om det räcker med långsam luftomsättning, eftersom det ger möjlighet till stora energibesparingar.

När utomhusluft som är 1–2 grader kallare än temperaturen inomhus förs in uppifrån taket kommer den att sjunka nedåt och blandas med inomhusluften.

 

Optimera ventilationssystemet

 

Anpassa tiden i drift till att 50 % av personerna som arbetar och vistas i lokalen. Det betyder att man startar ventilationen när 50 % av de som arbetar och vistas i lokalen har kommit på morgonen, och stänger av den när 50 % har lämnat den på kvällen. En viktig del av energiarbetet är att underhålla och rengöra ventilationssystemet kontinuerligt för att minska driftenergin.

Sätt temperaturen för inkommande luft till 1 grad under önskad morgontemperatur. Energisparfaktorn är 1/(Ti – To).

Minska luftflödet om det är möjligt att välja hastighet på fläktarna.

 

Exempel

 • Minska driftstiden. Om ventilationssystem är igång 8 timmar per dygn i stället för 10 timmar, är energisparfaktorn 2/10 = 1/5 eller 20 %.

 • Sänk temperaturen på inkommande luft. Om utomhustemperaturen i genomsnitt är 9 °C, och den inkommande luftens temperatur sänks från 20 °C till 19 °C, är energisparfaktorn 1/(20-9) = 1/11 eller 9 %.

 • Minska luftflödet. Om luftflödet minskar med 10 %, är energisparfaktorn för el 1 - 0.93 = 27 %. Därtill kommer ytterligare besparing på 10 % för uppvärmning av luften.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

luftkvalitet, driftenergi, 

En nattvandring är en energikoll efter stängningstid när ordinarie verksamhet inte är igång (kväll, natt, morgon, helg). Konceptet Nattvandringar har använts i många år av Energikontor Sydost. Det går till som så att en energiexpert kommer på besök och utför en energianalys. Den insamlade datan kokas sedan ned till konkreta åtgärder som minskar energiförbrukningen. Det är ett otroligt effektivt sätt att snabbt på koll och kontroll på sin energianvändning.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

nattvandring

Ställ en fråga till oss