Solenergi fornybar-energi Förnybar energi Förnybar energi

Solenergi

 

Solen avger mer energi på en sekund än all energi vi människor har förbrukat under vår tid på jorden. Om vi tar vara på en bråkdel av den energi som når jorden kan den ersätta all annan form av energi. Genom att ersätta fossil energi med solenergi minskar utsläppen av koldioxid och därmed också vår miljöpåverkan. Energimyndigheten tror att upp till 10% av Sveriges el kan produceras av solceller år 2040.  Energikontoret arbetar aktivt för att vi ska få mer solenergi i Sydost.

Klimatmål och fakta om solenergi

Solcellspaneler på marken.Mål för en hållbar värld har satts upp både internationellt och av Sveriges riksdag. Ett av målen är att övergå till förnybara energikällor. Solenergi är en klimatsmart, effektiv och välbeprövad förnybar källa, som dessutom är helt gratis. 

 

Allt fler människor väljer att installera solceller och solfångare. Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet.  

Genom att öka användningen av solenergi minskar utsläppen av koldioxid och därmed också vår miljöpåverkan. Därför tycker vi på Energikontor Sydost att det är en självklarhet att jobba med solenergi! Läs mer om solvärme och solel

 

Fakta om solenergi

Solstrålningen ger upp till 1000 W effekt per kvm och innehåller drygt 1 000 kWh  energi per kvm och år i Sverige.

 

Solfångare genererar momentant upp till 700 W värme­effekt per kvm och från 200 till 700 kWh värme per kvm och år och beroende på typ av system.

 

Solceller genererar upp till 150 W eleffekt per kvm och från 50 till 150 kWh elenergi per kvm och år beroende på typ av system. 


W=Watt

kWh= kilowatt-timmar

kvm=kvadratmeter

 

Statistik

Solceller ökar kraftigt i Blekinge!

 

Energikontor Sydost har de senaste åren samlat in statistik över solcellsanläggningar i Blekinge. Sedan 2018 gör även SCB detta på uppdrag av Energimyndigheten. Utvecklingen är snabb, sedan 2015 har antalet solceller nästan tredubblats. Idag produceras el motsvarande 0,4% av förbrukningen av 7,6MW solceller. Det är en bit kvar till Blekinges solenergimål: 75 megawatt installerad effekt 2025 och 110 megawatt installerad effekt till 2030, och det krävs mer satsningar för att nå fram. Energikontoret stöder just nu speciellt bostadsrättsföreningar som är intresserade av solceller.

Kartaöver installerad effekt per kommun i Blekinge. 527 anläggningar med en sammanlagd effekt på 7,6 MW.

Mer bra  information 

om solenergi

För dig som vill hålla koll på solenergi finns mer intressant information på följande sidor: