vindkraft vindkraft vindkraft vindkraft vindkraft

Vindkraft

Energikontor Sydost arbetar med att främja vindkraft därför att det i vårt verksamhetsområde (Kronoberg, Kalmar och Blekinge län) finns stor potential för vindkraft både på land och till havs.   

+ Aktuellt i vårt vindkraftsarbete

Projektet Baltic Integrid är avslutat med intressanta resultat

26–27 februari 2019 vad det slutkonferens i Baltic InteGrid-projektet i Berlin. 100 personer från alla länder runt Östersjön samlades för att ta del av projektets resultat.

 

I slutet av 2018 fanns 2,2 GW havsbaserad vindkraft i drifttagen i Östersjön. Baserat på scenarier från Baltic InteGrid-projektet beräknas installerad effekt med vindkraft i Östersjön vara 9,5 GW år 2030 och upp till 35 GW år 2050. I områden där det planeras mycket havsbaserad vindkraft bör det vara fördelaktigt att integrera elnät mellan vindkraftparker och anslutningspunkt på land med överföringskablar mellan länder. I ett maskat (meshed) elnät kan en vindpark leverera el till olika länder beroende på behov. Havsbaserad vindkraft och elnät är infrastrukturer som kräver mycket stora investeringar och det är nödvändigt att utreda vad som är samhällsekonomiskt bäst för att ta vara på resurser och för att få ett konkurrens-kraftigt elpris.

 

Havsbaserad vindkraft kommer att vara en hörnpelare i ett framtida fossilfritt energisystem.
Baltic InteGrid visar på potentialen och ger rekommendation kring vad som måste göras för att nå EU:s mål för förnybar energi och kunna bygga ut vindkraft och tillhörande elnät i Östersjön.

 

Samtliga rapporter från projektet kan laddas ner här: http://www.baltic-integrid.eu/index.php/download.html

Den sammanfattande rapporten som Energikontoret har ansvarat för hittar du här.

 

Tack till Lead partner, IKEM från Berlin, och övriga projektpartners som bidragit till projektets resultat.


Rapport visar på det lokala näringslivets möjligheter i Blekinge

Utbyggnad av havsbaserad vindkraft ger inte bara möjlighet till lokalproducerad förnybar energi i Sölveborgs kommun, utan ger också möjlighet till nya arbetstillfällen lokalt, visar en rapport som Energikontor Sydost tagit fram.  Beräkningarna i rapporter visar att om 8 %  av effekterna kommer det lokala näringslivet till godo, ger det 338 årsarbetstillfällen. Läs hela nyheten (2017-05-08).


Ny hemsida Baltic InteGrid

Ny är hemsidan för projekt Baltic InteGrid öppnad: http://www.baltic-integrid.eu/


Seminarium i Berlin 2016-11-25

Den 25 december anordnade Baltic InteGrid projektet en seminariedag kring lagar regler och olika länders ambitionsnivå för havsbaserad vindkraft. Medverkade gjorde bland annat representanter för tyska nätoperatören 50 Hz och danska energibolaget DONG. Energikontorets Pierre Ståhl berättade om status i Sverige för dessa frågor. Hans presentation kan du läsa HÄR


Besök Risö forskningsstation

20-21 juni besökte Energikontorets Pierre Ståhl och Anna Månsson Risö strax utanför Roskilde. Anläggningen byggdes för att utveckla en dansk kärnkraftsindustri. Till skillnad mot Sverige valde Danmark att lägga ner sin nukleära foskning och istället satsa på bland annat vindkraft. Dansk vinskraftindustri sysselsätter idag mer än 25 ooo personer. på bilden nedan ser ni Vestas senaste testmaskin vilken kunde beskådas på Risö. Besöket gjordes i samband med ett projektmöte i Baltic InteGrid.

 

 

 

 

 


Kraftsamling sydost - seminariedag om förnybar energi.

Som sista aktivitet i projekt Vindkraft Kronoberg arrangerade Energikontor Sydost, Region Kronoberg, Energiföretagen Sverige och Linnéuniversitetet "Sol, vind, vatten och bio - kraftsamling sydost", en heldag med fokus på förnybar energi och dess potential i regionen. Måndagen den 30 maj var Södrasalen på Linnéuniversitetet fullsatt med representaner från privat och offentlig sektor, ända från Malmö till Mörbylånga. Mer info finns här.

 

Presentationer från "Sol, vind, vatten och bio - kraftsamling sydost"

Energiomställningen - ett paradigmskifte, Bosse Andersson Energiföretagen Sverige

Regionala klimat- och energimål/utmaningar, Christel Gustafsson Region Kronoberg

Närproducerad vattenkraft, möjlighet i sydost, Thomas Sandberg KTH

Växjö kommun som praktikfall, Andreas Hedrén Växjö kommun

Kulturmiljö och vattenförvaltning, Karl-Oskar Erlandsson, Länsstyrelsen i Blekinge

Bioenergi - potential och förbrukning, Thomas Thörnqvist Linnéuniversitetet

Vindkraft - Producerar el och skapar arbetstillfällen, Pierre Ståhl Energikontor Sydost

Solenergi - Amokabel, ett konkret exempel, Jan Blad Amokabel

Småskalig kraftvärme - Emåmejeriet har Sveriges första mikroförgasare, Daniella Johansson Energikontor Sydost

Biogas - En del av en fossilfri fordonsflotta, Stefan Hermansson Småländska Bränslen

Länkar till video för alla föredrag:

 1. Välkomsthälsning och inledning: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-valkomsthalsning-och-inledning
 2. Energiomställningen - ett paradigmskifte: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-energiomstallningen-ett-paradigmskifte
 3. Regionala klimat- och energimål/utmaningar: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-regionala-klimat-och-energimalutmaningar
 4. Närproducerad vattenkraft, möjlighet i sydost: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-narproducerad-vattenkraft-mojlighet-i-sydost
 5. Växjö kommun som praktikfall: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-vaxjo-kommun-som-praktikfall
 6. Kulturmiljö  och vattenförvaltning: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-kulturmiljo-och-vattenforvaltning
 7. Bioenergi - potential och förbrukning: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-bioenergi-potential-och-forbrukning
 8. Vindkraft - producerar el och skapar arbetstillfällen: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-vindkraft-producerar-el-och-skapar-arbetstillfallen
 9. Solenergi - Amokabel, ett konkret exempel: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-solenergi-amokabel-ett-konkret-exempel
 10. Småskalig kraftvärme - Emåmejeriet har Sveriges första mikroförgasare: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-smaskalig-kraftvarme-emamejeriet-har-sveriges-forsta
 11. Biogas - en del av en fossilfri fordonsflotta: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-biogas-en-del-av-en-fossilfri-fordonsflotta
 12. Vägen framåt! - paneldiskussion: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-vagen-framat-paneldiskussion

Seminariedagar med Till Havs

 

Den 20 och 21 april ordnade Till Havs-projektet två seminarier kring vindkraft till Havs. Energikontorets Pierre Ståhl medverkade tillsammans med representanter från SP, Vindkraftcentrum i Strömsund och Eolus. Första dagen var fokus på möjligheter för företag och industri när Blekinge Offshore och Taggen byggs. Andra dagen hade ett bredare upplägg med omvärldsanalys, potential i sydost och Eolus syn på marknaden. Deltagare var främst tjänstemän och beslutsfattare. Dagen blev extra intressant då tre ungdomar från "World Value Initiative" varvade presentationerna med frågor och diskussioner. 

 

 

Stefan Ivarsson från SP berättar om möjligheter för svensk industri vid en satsning på vindkraft till havs, och då specifikt i Östersjön.

 


233 Miljoner till Uppvidinge

Svenska kraftnät har beslutat att bevilja nätförstärkningslån om totalt 449,3 mnkr till fyra nätförstärkningsinvesteringar för anslutning av vindkraft. Av dessa är 233 mnkr avsedda att förstärka elnätet i Uppvidinge kommun. Detta kommer att ge möjlighet att ansluta en stor mångd vindkraft och påbörja en utbyggnad i Uppvidinge. 

Information från SvK här>>


Till Havs informerade Karl-Petter

Ordföranden för LO, Karl-Petter Thorwaldsson besökte den 30 mars Nogersund och det planerade besökscentret i hamnen. Efter besöket när han blivit informerad om Blekinge Offshore sa han att det är dags för regeringen att sätta ner foten och ge besked om ett tillstånd. Mer info här >>


Kick-Off för Baltic InteGrid

Den 21-22 mars var det Kick-Off i Berlin för Baltic InteGrid. Projektet syftar till att underlätta för anslutning av planerade havsbaserade vindkraftsparker och att ge en möjlighet för ökad överföring av el mellan länder runt Östersjön. 

Pierre Ståhl och Anna Månsson på Kick-Off.


Information till företag

Som en del i projekt Vindkraft Kronoberg informerar Energikontor Sydost företag i Kronobergs län om möjligheter vid en vindkraftsutbyggnad. 

Har du ett företag eller arrangerar träffar för företag du tror skulle vara intresserade av mer information kontakta energikontoret! Mer info här >>

Planerade träffar under våren hittar du i kalendern till höger.


Studiebesök på Ymer i Ljungby

Den 15 mars besökte arbetsgruppen i projekt Vindkraft Kronoberg tillsammans med Ljungby kommuns näringslivschef företaget Ymer. Ymer utvecklar och tillverkar specialbyggda kylare till vindkraftverk och arbetsfordon mm. Bland annat levererar Ymer de kylare som sitter på Vestas 3 och 8 MW-vindkraftverk. Företaget har sedan det startades 2005 utvecklats snabbt och har idag ca 120 anställda varav drygt 40 i Ljungby.

Från vänster: Patrik Östman Ymer, Jimmi Olsson Uppvidinge kommun, Anette Olsson  och Christoffer Moberg Ljungby kommun samt Pierre Ståhl Energikontor Sydost


Haveriet i Lemnhultsparken

Energikontor Sydost följer noga den utredning som pågår efter att ett vindkraftverk havererat i Lemnhults vindpark. Mer information kan du hitta här här >> 


Seminarium i Åseda 4 december 2015

Energikontor Sydost anordnade fredagen den 4 december 2015 ett seminarium i Åseda Folkets hus med tema lokal och regional utveckling vid en vindkraftsutbyggnad.
Med på seminariet var projektörer, entreprenörer, företagare, tjänstemän, politiker  och allmänt intresserade av vindkraft.

På bilden ses Christer Andersson från vindkraftcentrum.se. Han berättade om erfarenheter från vindkraftutbyggnad i Jämtland och Norrland.

Presentationer från Åseda :

Vindkraft i världen och Kronoberg, Pierre Ståhl Energikontor Sydost >>

Erfarenheter från Jämtland, Christer Andersson Vindkraftcentrum.se >> 

Så tänker en vindkraftsprojektör, Anders Fredriksson Statkraft >>

Vindkraft i Hanöbukten, Heidi Laine Lundgren, Sölvesborgs kommun >>

Så byggde vi Vindpark Lemnhult, Dan Sandros Stena Renewable >>

Från en entreprenörs perspektiv, Mikael Gunnarsson Svevia >>

Summering, Pierre Ståhl >>

 

Program hittar du här

 


Vindkraft har framtiden för sig

Att utnyttja vinden är en gammal konst och redan för 3 000 år sedan lär det ha funnits väderkvarnar i Kina och Japan. Under 1200-talet blev väderkvarnarna allt vanligare i Europa och vinden blev en av de viktigaste energikällorna och fortsatte vara det ända fram till 1800-talets slut. Vid förra sekelskiftet fanns det cirka 2 000 väderkvarnar bara på Öland.

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2015 kommer vindkraften i Sverige att producera ca 15 TWh el vilket är mer än 10 procent av vår elanvändning. Vid ingången av år 2015 fanns i Sverige totalt
3 048 vindkraftverk med en installerad effekt på 5 425 MW.

Vindkraft är en förnybar energikälla med liten påverkan på den biologiska mångfalden och viktig i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. De senaste årens utveckling har gjort att vindkraftens kostnader sjunkit så mycket att bra landbaserade projekt ger billigare el än andra elproducerande anläggningar, förutom vattenkraft och sopförbränning.

+ Nyhetsarkiv

Nyheter i Sverige och Världen hittar du

här >>

 
2016-02-23

Statkraft bygger i Norge

Norska Statkraft planerar att bygga Nordens största vindkraftprojekt

Mer info här>>
 
2016-01-21

IKEA köper vindkraft

Svenska möbeljätten Ikea köper vindkraftsparken i Ajos i Kemi, Finland. >>

 
2016-01-13

Tillstånd för vindpark

Statkraft Södra vindkraft har fått tillstånd av i första instans för södra Sveriges största vindpark Åby/Alebo. Ansökan omfattar ett område väster om Mönsterås och ger möjlighet att bygga upp till 58 vindkarftverk 

Mer info här >>

 

2015-12-24

Lemnhult

Vid niotiden på julaftons morgon välte ett 400 ton tungt vindkraftverk i Lemnhult utanför Vetlanda. Orsaken bakom händelsen är oklar och ingen har skadats. 

 

2015-12-21

AMF satsar på vindkraft

Med extremt låga räntor letar livbolag som AMF efter nya investeringar som kan ge avkastning till kunderna. Nu köper pensions-jätten in sig i Vattenfalls vindkraftpark Ormonde i Storbritannienn.

 
2015-12-04

Seminarium Åseda

Energikontorets seminarium om möjligheter till lokala arbetstillfällen vid en vindkraftsutbyggnad lockade nästan 50 personer till Åseda Folkets hus. 

På eftermiddagen gjordes ett studiebesök till vindpark Lemnhult vilken för dagen levererade full effekt.

 

2015-11-30

Bixia Vindkraft

Elbolaget Bixia ordnade ett seminarium om framtiden för vindkraft. Intressanta föredrag om framtida elpriser, försäkring av vindkraftverk mm. Vi fick även en inblick i energikommissionens arbete via Anton Steen. Energikontor Sydost berättade om arbetstillfällen när det byggs vindkraft.

 

 

2015-11-12

Energiting 2015

En av presentationerna på Energitinget handlade om vindkraft och arbetstillfällen som skapas vid en utbyggnad. Presentationen hittar du här

2015-11-12

Stena informerade om sina projekt

Stena renewable höll en informationsträff i Åseda folkets hus där de informerade om status för sina vindkraftsprojekt i Uppvidinge kommun. Enligt den tidplan som visades skulle det kunna börja byggas 2017.

Energikontor Sydost passade på att bjuda in till den 4 december.

 
2015-10-30

Miniseminarium på Little Rock Lake

I samband med att länets näringslivschefer träffades informerade Energikontor Sydost om möjligheter vid en vindkraftutbyggnad. Exempel från andra etableringar och prognoser för Uppvidinge visades. Material från informationen finns här

 

Efter mötet passade några deltagare på att prova zip-line banorna.  

Foto. Anetto Olsson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015-10-21

Ambitionshöjning för förnybar energi

En majoritet i riksdagen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet  tillstyrkte idag regeringens proposition om Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015. 
Ändringarna i lagen om elcertifikat föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Riksdagens beslut >>

 

2015-10-09

Yrken som behövs vid vindkraftsbyggen

Vindkraftcentrum.se har tagit fram en broschyr med exempel på yrken och arbetsuppgifter som blir aktuella vid en vindkraftsutbyggnad. 
Ladda ner broschyren >>

 

2015-09-22

Vindpark i Härjedalen blir turistattraktion 

 

2015-09-15

Energikontor Sydost medverkade på ett informationsmöte om förnybar energi den 15 september. Mötet arrangerades av HS-kraft och hölls på Engaholms gård utanför Alvesta.

+ Läs tidigare nyhetsbrev med vindkraftsinfo

  Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

  VISA ALLA

Pågående projekt

Följ mig gärna på Twitter!

 @indpist