Kickoff för lastcykelnätverk i Emmaboda

Den tredje april 2019 samlades ett 50-tal  personer från sydostlänen för en inspirationsdag kring lastcyklar. Dagen markerade också start för ett nätverk med syfte att stötta offentlig sektor i övergången till ett fossilbränslefritt samhälle. Lastcyklar är en liten del av ekvationen och dagens mål var att visa på bredden på användningsområden och samtidigt visa att lastcyklar inte är en sorts cykel utan den kan vara många olika typer av cykel.

 

Här nedan finner du presentationerna för dagen

 

Tillbaka till Lastcyklar