Belysning i fokus på Maxi i Växjö

Publicerad: 2017-01-23

Livsmedelshandlare från sydostregionen samlades i Växjö för en nätverksträff med fokus på butiksbelysning. 

 

19 januari samlades medlemmarna i energinätverket EELivS på Maxi-butiken i Växjö för en tematräff kring energieffektiv belysning. Detta var ett angeläget temaval eftersom belysning generellt står för en stor del av butikers energianvändning och därmed har stor potential för energieffektivisering. 

 

  

Bland dagens föreläsare fanns Tobias Lundström från ICA Sverige som gick igenom grunderna inom belysning. Börje Jonasson från Prolight visade olika energieffektiva typer av LED-armaturer och tog med deltagarna på en guidad belysningstur i Maxi-butiken. Deltagarna fick också ta del av Växjö-butikens genomförda energikartläggningsrapport.  

 

Vid nästa träff, som infaller 20 april  i Västervik, ska gruppen diskutera ämnet kyla, ytterligare en faktor som går att energiefffektivisera i livsmedelsbutiker. 

 

För mer information om Energimyndighetens satsning på energikartläggningsstöd till små- och medelstora företag, läs här.

För mer information om nätverket EELivS, läs här.

eller kontakta 

 

Daniel Hägerby 
Projektledare 
Tel. 0709-21 60 55 
 

 

          

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet