Intresserad av en energibalans?

Publicerad: 2018-05-22

Målet med en energibalans är att på ett överskådligt sätt kartlägga de övergripande energiflödena som finns i ett geografiskt avgränsat område (till exempel en kommun), för att få ett faktaunderlag som visar var möjligheter och behov finns. Därefter kan man planera för möjliga förändringar i energianvändningen via energieffektivisering, konvertering till förnybara energialternativ och inte minst via beteendeförändringar hos energianvändarna. 

 

Se gott exempel: Kalmar kommuns energibalans för 2016.  

 

Energikontor Sydost erbjuder alla våra medlemmar  att beställa årliga visuella energibalanser (så kallade Sankey-diagram) och fullständiga energibalanser för den geografiskt avgränsade kommunen. 

 

Läs mer om vårt medlemserbjudande, eller kontakta

 

 

Göran Gustavsson

Projektledare

 

Tel.0709-21 60 54
goran.gustavsson@energikontorsydost.se

 

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet