Lyckade pilottester av utbildning i energieffektivt byggande

Publicerad: 2015-12-17
 

Under hösten har utbildningen Energibyggare pilottestats på tre byggarbetsplatser runt om i Sverige. Utvärderingen visar att utbildningen är väl anpassad till målgruppen, byggnadsarbetare och installatörer, och täcker alla de viktigaste områdena inom energieffektivt byggande och installation. Fyra av sex utbildningsmoduler användes i testen och nu pågår arbete med att färdigställa alla sex moduler.

 

Att utbildningen ska hållas på maximalt fyra timmar var ett av de viktigaste kriterierna när arbetet startade, utifrån byggarbetsplatsernas förutsättning att genomföra den rent tidsmässigt. Finjusteringar pågår för att optimera materialet så att utbildningen inte överskrider tiden, men ändå ger de kunskaper som behövs. Det extra materialet läggs in i den interaktiva webbutbildningen som komplettering inom alla områden. Detta gör utbildningen flexibel och möjlig att anpassa efter arbetsplatsens behov.

 

Utbildningen omfattar områdena byggnaden som system, värmeisolering, fukt, lufttäthet och installationer. Under våren 2016 utbildas handledare och hösten 2016 startar den arbetsplatsförlagda utbildningsinsatsen runt om i Sverige.

 

Just nu pågår flera parallella satsningar inom energieffektivt byggande. Energibyggare är en interaktiv webbutbildning för att höja kompetensen i energieffektivt byggande och installationer av förnybar energi hos byggnadsarbetare och installatörer. Energimyndigheten vänder sig till arkitekter och konsulter, beställare, byggprojektledare med mera, i en kunskapssatsning för nära nollenergibyggnader. BeställarKompetens är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, Sabo, Fastighetsägarna Sverige, SKL och EMTF och målet är att nybyggda och renoverade fastigheter ska leverera den energiprestanda som beställare och entreprenör kommit överens om. Nya glasögon heter satsningen från Byggnadsindustrins yrkesnämnd riktad till gymnasielärare på yrkesprogrammen.

 

För mer information, kontakta
Johanna Wallin

 

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56

energibyggare.se

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet