Solcellssafari i Älmhult

Publicerad: 2014-08-29

Följ med på solcellssafari lördagen den 20 september 2014 för se installerade solanläggningar i Älmhults kommun. Hus med tak mot söder kan med fördel användas för produktion av värme och egen el. Deltagarna får chansen att se andras solinstallationer och ta del av deras erfarenheter. Både mindre villanläggningar och större anläggningar kommer besökas.

En gemensam buss startar 20 september kl. 10.00 (samling 09:45) vid kommunhuset i Älmhult och turen avslutas kl. 15:00. Det kommer att finnas bra med tid för frågor på anläggningarna. Kaffe och mackor serveras ombord på turen. Solsafarin är gratis men det är obligatorisk föranmälan, och den arrangeras i samarbete med Energi- och Klimatrådgivningen i Älmhult.

 

 

 

  

Foto:Tina Larsen, Älmhults kommun

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet