Vad är energitjänster?

 

Energitjänster är tjänster som syftar till energieffektivisering eller hushållning av energianvändningen. Energitjänster kallas också energieffektiviseringstjänster. EPC är en form av en sådan tjänst men där en specifik finansieringsmodell är knuten till tjänsten.

 

 

Energieffektiviseringstjänster omfattar olika typer av tjänster som i grunden är någon form av avtal eller överenskommelse för effektivisering eller hushållning av energianvändningen.

 

Under 2013 publicerades en rapport från Energimyndigheten där man definierar begreppet energitjänster beroende på vad tjänsten innehåller.

 

 

 

 

 

Kategorier av energitjänster och exempel på energitjänst:

  • Information: Energistatistik, Visualisering, Utbildning
  • Analys: Energikartläggning, Energiledningssystem, Tillsynsavtal, Facilitator
  • Åtgärd: Energioptimering, Drift- och underhållsavtal
  • Avtal: Styrning med energibesparingsgaranti, EPC, Energisamarbete

 

Energitjänster delas också upp i direkta eller indirekta energitjänster, beroende på om energieffektivisering åstadkoms direkt eller indirekt av den specifika tjänsten.

Användningen av energitjänster i Sverige har till största del skett inom bostäder och lokaler, men det finns även energitjänster riktade mot både industri- och transportsektorn. Energimyndighetens bredare definition av energitjänst gör att ett flertal typer av företag kan kallas energitjänsteföretag t.ex. energibolag, teknikkonsulter, driftentreprenörer m.fl.

+ Exempel på energitjänsteföretag i Sverige

 

Caverion, www.caverion.se

Dalkia, www.dalkia.se

Eneas Energy, www.eneasenergy.se

Honeywell, www.honeywell.se

Schneider Electric, www.schneider-electric.com

Siemens, www.siemens.se

Philips www.lighting.philips.se

 

Flera av energibolagen erbjuder idag energieffektiviseringstjänster och här kan en garanterad energibesparing kopplas på:

Vattenfalls belysningstjänst

 

 

Energiefektiviseringsföretagen ger ESOCs stöd, läs mer på www.eef.se

 

Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i denna publikation. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska kommissionen ansvarar för hur informationen används.